IFC за пътищата за диверсификация на икономиката на Азербайджан

Автор
ЛЯМАН ЗЕЙНАЛОВА

IFC за пътищата за диверсификация на икономиката на Азербайджан

„Доколкото Азербайджан полага усилия за възстановяването, за да избегне последствията от пандемията COVID-19, благоприятният инвестиционен климат ще стане предпоставка за развитието на частния сектор и на една силна икономика. В течение на последните няколко години, усилията на IFC в Азербайджан бяха съсредоточени върху консултантската работа по финансовата инфраструктура, а също така върху създаването на законодателна база за инвестициите и на стратегия за насърчаването на инвестициите. Работата на IFC в Азербайджан включва подкрепата на редица законодателни и нормативни инициативи, отделящи особено внимание на малкия бизнес, на селското стопанство, на безопасността на храните и на туризма“, е обяснила Ивана Фернандес Дуарте – регионален мениджър на Международната финансова корпорация (IFC) за Южен Кавказ.

Снимка: Trend.az

Нов модел на икономически растеж с активното участие на частния сектор може да помогне на Азербайджан да диверсифицира своята икономика и да стимулира създаването на работни места, като при това се дава приоритет на ненефтената икономика, е съобщила Ивана Фернандес Дуарте – регионален мениджър на Международната финансова корпорация (IFC) за Южен Кавказ.

„Доколкото Азербайджан полага усилия за възстановяването, за да избегне последствията от пандемията COVID-19, благоприятният инвестиционен климат ще стане предпоставка за развитието на частния сектор и на една силна икономика. В течение на последните няколко години, усилията на IFC в Азербайджан бяха съсредоточени върху консултантската работа по финансовата инфраструктура, а също така върху създаването на законодателна база за инвестициите и на стратегия за насърчаването на инвестициите. Работата на IFC в Азербайджан включва подкрепата на редица законодателни и нормативни инициативи, отделящи особено внимание на малкия бизнес, на селското стопанство, на безопасността на храните и на туризма“, е обяснила Дуарте.

Тя е добавила, че по препоръка на IFC в партньорство с Държавния секретариат на Швейцария по икономическите връзки (SECO) правителството на Азербайджан е осъществило поредица от нормативни реформи за подобряване на финансовата инфраструктура и за предоставяне на достъп на по-голям брой малки предприятия до кредити.

„В рамките на тези усилия, правителството е приело закон за кредитните бюра, което позволи да се създаде първото в страната частно кредитно бюро. Това помогна да се повиши качеството и да се разшири спектъра на кредитната информация, да се понижат рисковете на финансовите учреждения и да се спомогне за разширяването на кредитирането. Също така, IFC помогна да се разработи закон за осигуряване на сделките със съответните нормативни актове и подкрепи поправките към законодателните актове, които позволяват на малките предприятия, които често нямат такива активи като недвижимо имущество, да използват свое движимо имущество, включително стоково-материални наличности, дебиторна задлъжнялост и оборудване като залог за обезпечаване на кредит“, е казала Дуарте.

Източник: https://www.trend.az/business/finance/3502758.html