Шахрияр Ефендизаде: Иран, Азербайджан и Русия скоро ще подпишат споразумение за строителството на железопътната линия Решт – Астара

Шахрияр Ефендизаде: Иран, Азербайджан и Русия скоро ще подпишат споразумение за строителството на железопътната линия Решт – Астара

Автор
ЕЛНУР БАГЪШЕВ

Заместник-министър Шахрияр Ефендизаде е заявил, че Иран възнамерява да увеличи търговията и транзитните превози с Китай и Русия. Във връзка с това, коридорът „Север - Юг“ има голямо значение за страната.

Карта: Regnum

В скоро време ще бъде подписано тристранно споразумение между Иран, Азербайджан и Русия за строителството на железопътната линия Решт – Астара в рамките на коридора „Север – Юг“.

Това е заявил заместник министърът на пътищата и градоустройството на Иран – Шахрияр Ефендизаде на пресконференция, състояла се на 28 август 2022 година в Техеран.

Според него, на заседание, което се очаква да се проведе в Азербайджан с участието на официални лица от три страни, ще бъдат обсъдени инвестициите, свързани със строителството на тази железопътна линия.

Ефендизаде е добавил, че единствената част от коридора „Север - Юг“, където не е построена железопътна линия, това е иранският участък Решт – Астара.

Заместник-министърът е заявил, че Иран възнамерява да увеличи търговията и транзитните превози с Китай и Русия. Във връзка с това, коридорът „Север - Юг“ има голямо значение за страната.

„Иран планира през следващата година да осъществи транзитни превози на 30 милиона тона продукция между Иран и Русия. Предприемат се стъпки за постигане на тази цел“, отбелязал е Шахрияр Ефендизаде.

Източник: https://www.trend.az/business/3637867.html