Своевременното въвеждане в експлоатация на TAP беше от решаващо значение според помощник държавния секретар на САЩ

Своевременното въвеждане в експлоатация на TAP беше от решаващо значение според помощник държавния секретар на САЩ

Автор:
ЛЯМАН ЗЕЙНАЛОВА

Джефри Пайет: „САЩ изпратиха в Европа повече от 70 милиарда кубически метра втечнен природен газ, което е два пъти повече, отколкото през миналата година и голяма част от тези обеми преминаха през Гърция. Фактически, експортният потенциал на втечнения газ от САЩ, по оценките на експертите ще се увеличи примерно с 50 процента до 2025 година за сметка на лицензираните и на намиращите се на стадий на проектиране обекти“.

Снимка: US Department of State

Въвеждането на Трансадриатическия газопровод (TAP) в експлоатация в срок беше от решаващо значение.

Това е заявил пред гръцките средства за масова информация помощник-държавния секретар на САЩ по въпросите на енергийните ресурси – Джефри Пайет.

Той смята, че това е позволило на Европа успешно да прекара зимата.

Пайет е добавил, че доставките на втечнен природен газ от САЩ също са изиграли важна роля за диверсификацията на енергийните доставки в Европа.

„САЩ изпратиха в Европа повече от 70 милиарда кубически метра втечнен природен газ, което е два пъти повече, отколкото през миналата година и голяма част от тези обеми преминаха през Гърция. Фактически, експортният потенциал на втечнения газ от САЩ, по оценките на експертите ще се увеличи примерно с 50 процента до 2025 година за сметка на лицензираните и на намиращите се на стадий на проектиране обекти“ е казал той.

Напомняме, че доставките на азербайджански природен газ за Европа започнаха на 31 декември 2020 година по Трансадриатическия газопровод, който представлява европейският участък на Южния газов коридор. Неговата първоначална мощност възлиза на 10 милиарда кубически метра с възможности за разширяване до 20 милиарда кубически метра годишно. През юли 2022 година, Азербайджан и Европейската комисия постигнаха договореност за удвояване на доставките на природен газ в Европа към 2027 година. След завършване на обвързващата фаза на пазарния тест, консорциумът TAP даде ход на първия етап на разширяването.

Равносметката износа на азербайджански газ в Европа за 2022 година е, че експортът възлиза на 11,4 милиарда кубически метра.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3714661.html