„Южният газов коридор“ сам по себе си представлява нова реалност, заяви министърът на външните работи и търговията на Унгария

Автор
ЛЯМАН ЗЕЙНАЛОВА

„Южният газов коридор“ сам по себе си представлява нова реалност, заяви министърът на външните работи и търговията на Унгария

Петер Сийярто: За нас, Кавказкият регион играе жизнено важна роля, заради енергоносителите и по транспортни причини. Вие знаете, снабдяването на Унгария с енергоносители е критичен въпрос, както и за цяла Средна Европа, поради еднопосочната зависимост, в която сме, разбира се. И сега Южният газов коридор създава нова реалност.

Снимка: Deutsche Welle (DW)

Южният газов коридор създава нова реалност, заяви Петер Сийярто (Péter Szijjártó), унгарският министър на външните работи и търговията.

„За нас, Кавказкият регион играе жизнено важна роля, заради енергоносителите и по транспортни причини. Вие знаете, снабдяването на Унгария с енергоносители е критичен въпрос, както и за цяла Средна Европа, поради еднопосочната зависимост, в която сме, разбира се. И сега Южният газов коридор създава нова реалност. Сега Южният газов коридор преминава през Грузия и това ни дава шанса да диверсифицираме своите източници и маршрути на доставки, когато става дума за снабдяването на страната с природен газ“, заявил е унгарският министър пред „Business Media Georgia“.

Южният газов коридор, който се състои от находището „Шах Дениз ІІ“, Южнокавказкият газопровод (SCP), Транс Анадолският газопровод (TANAP) и от Транс Адриатическия газопровод (TAP), влезе изцяло в експлоатация на 31 декември 2020 година.

Транс Адриатическия газопровод (Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG) потвърди на 31 декември 2020 година, подаването на газов поток от Азербайджан. Първите количества природен газ, достигнаха Гърция и България през свързващата точка с гръцката държавна газова компания DESFA в Неа Месимвриа, както и Италия, през свързващата точка със “SNAM Rete Gas” (SRG) в Мелендугно.

TAP доставя природен газ в Европа от гигантското газово находище „Шах Дениз ІІ“, намиращо се в азербайджански териториални води в Каспийско море. Дългият 878 километра тръбопровод се свързва с Транс Анадолския Газопровод (TANAP) в Кипои, пресича Гърция, Албания и Адриатическо море, за да излезе на брега при Сан Фока в Южна Италия.

Така, Азербайджан за първи път в историята си, експортира своя природен газ на европейския пазар по тръбопроводи. TAP беше свързан успешно с италианската газоразпределителна мрежа на 15 ноември 2020 година. Придобивайки пряк достъп до европейския газов пазар, който е най-големият вносител на природен газ в света, Азербайджан диверсифицира своите експортни възможности.

Източник: https://en.trend.az/business/energy/3396012.html