Харун Онджу: Средният коридор играе голяма роля при превоза на товари от Китай за Европа

Харун Онджу: Средният коридор играе голяма роля при превоза на товари от Китай за Европа

Автор
САДРАДИН АГДЖАЕВ

Харун Онджу: „Инвестициите в строителството на терминала за минерални торове ще позволят на Азербайджан да удовлетвори потребностите от оперативно прехвърляне на този вид товари в други страни. Пускането на този терминал в експлоатация се планира за края на първото тримесечие на 2023 година“.

Снимка: Trend.az

На фона на пандемията и на геополитическата ситуация, Средният коридор играе голяма роля в превоза на товари от Китай за Европа през териториите на страните – участнички в Транскаспийския международен транспортен маршрут.

Това е заявил на пресконференция на 14 ноември 2022 година (понеделник) директорът по логистиката на групата компании “Albayrak” Харун Онджу.

Според думите му, геоикономическите изменения и днешните реалности изискват създаването на нови, алтернативни маршрути.

„Инвестициите на “Albayrak” в пристанището на Баку са важни от гледна точка на разширяването на транзитните възможности на пристанището, като в частност съвместната работа на “Albayrak” и на Порт Баку ще съкрати времето на изчакване и престой, ще повиши ефективността на Средния коридор, ще увеличи броя на корабите“, е казал той.

Онджу е подчертал, че “Albayrak” инвестира в осъществяването на двата проекта в Бакинското пристанище 30 милиона долара.

„Инвестициите в строителството на терминала за минерални торове ще позволят на Азербайджан да удовлетвори потребностите от оперативно прехвърляне на този вид товари в други страни. Пускането на този терминал в експлоатация се планира за края на първото тримесечие на 2023 година“ е заявил Харун Онджу.

Източник: https://www.trend.az/business/transport/3668811.html