Казахстански енергиен холдинг ще разширява сътрудничеството си с международните финансови институции

Казахстански енергиен холдинг ще разширява сътрудничеството си с международните финансови институции

Автор:
МАРИЯНА АХМЕДОВА

Между ключовите проекти се планира да се пусне в експлоатация технология на цикличен поток на добив на въглища на участъка „Богатир“ на минната компания „Богатир“. Осъществяването на проекта ще повиши обема на продукцията на компанията от 42 милиона на 50 милиона тона въглища годишно.

Снимка: „Самрук-Енерго“ АД

Акционерното дружество „Самрук-Енерго“, представляващо най-големия казахстански енергиен холдинг, планира да разшири сътрудничеството си с международните финансови институции.

Както са съобщили от холдинга, между Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и акционерното дружество „Алматински електрически станции“, компания от структурата на „Самрук-Енерго“, на 25 ноември 2022 година е било сключено кредитно споразумение за финансирането на проекта „Модернизация на Алматинската ТЕЦ-2 с минимизиране на въздействието върху околната среда“. Сумата на договора е 130 милиарда тенге (288,7 милиона долара).

При това, работата по строителството на нова газова централа в град Алмати, редом със сега работещата ТЕЗ-2 се планира да стане с привличане на средства от синдикат на водещи международни и казахстански банки – ЕБВР, Азиатската банка за развитие (АБР) и Банката за развитие на Казахстан (БРК).

От холдинга са отбелязали, че финансирането ще става в национална валута с плаващ лихвен процент.

„Наличието на дял на международните финансови институции, като ЕБВР, АБР, ЕАБР в структурата на кредитното портфолио на „Самрук-Енерго“ отразява достатъчно високото качество на дълговия портфейл и оказва съществено влияние върху оценката на финансовите показатели на компанията“, са подчертали от „Самрук-Енерго“.

„Самрук-Енерго“ смята да осъществи редица стратегически важни инвестиционни проекти в енергийния отрасъл в Казахстан от 2023 до 2030, съобщил е източник от холдинга.

Според него, към приоритетните области, свързани с производството, преноса на електроенергия и на топлинна енергия, както и добива на въглища за отопление, холдингът ще продължи да осъществява и други проекти в рамките на инвестиционната си програма.

„Между ключовите проекти се планира да се пусне в експлоатация технология на цикличен поток на добив на въглища на участъка „Богатир“ на минната компания „Богатир“ (подробности за същността на технологията на цикличния поток виж в: Bukeikhanova, S., S. Kulniyaz, S. Lysenko, Principles of Cyclic-Flow Technology in the Development of Deep Pits, Springer Professional, 2014, https://www.springerprofessional.de/en/principles-of-cyclic-flow-technology-in-the-development-of-deep-/2043156 ). Осъществяването на проекта ще повиши обема на продукцията на компанията от 42 милиона на 50 милиона тона въглища годишно.

Нещо повече, компанията планира да осъществи поредица от проекти на реконструкции, като модернизацията на Алматинската въглищна ТЕЦ-2, реконструкцията на Алматинската въглищна ТЕЦ-3 на основата на газов завод с комбиниран цикъл, както и възстановяването на генератор № 1 на Екибастузката въглищна ТЕЦ-1.

Също така, „Самрук-Енерто“ ще работи за разширяването и реконструкцията на Екибастузката въглищна ТЕЦ-2 с инсталирането на генератори № 3, № 4, № 5 и № 6.

Успоредно, компанията ще се ангажира с изграждането на Екибастузката ТЕЦ-3, както и на водната електроцентрала „Кербулак“ на река Или, е добавил източникът.

Работи се и в посока на развиване на генерирането на електричество от възобновяеми енергийни източници. „Самрук-Енерго“ възнамерява да разработи интерконекторите към електроцентралата „Шелек“ с оглед на изграждането на нови енергийни мощности от възобновяеми източници.

Плановете на компанията за следващите години включват също така реконструкция на далекопроводната мрежа в Алмати и Алматинския регион.

Междувременно, според резултатите от 2022 година, звената на холдинта „Самрук-Енерго“, ангажирани с производството на електроенергия са произвели 35,8 милиарда киловатчаса, което е с 0,8 процента повече от същия период на 2021 година. Делът на „Самрук-Енерго“ на пазара на електроенергия в Казахстан си остава водещ и възлиза на 31,7 процента.

Източник: https://www.trend.az/casia/kazakhstan/3714121.html ; https://en.trend.az/casia/kazakhstan/3714128.html