Азербайджан утрои износа на природен газ за България през първата половина на 2023 година

Азербайджан утрои износа на природен газ за България през първата половина на 2023 година

Автор:
BLACKSEA-CASPIA

България е внесла 445 187,87 хил. куб метра природен газ, срещу 179 203 през първите шест месеца на 2022 година. За това сме платили 179,2 млн. долара. Интересно е, че единствено България увеличава вноса си на азерски газ, като всички останали страни вносители намаляват обемите спрямо 2022 година. Гърция е внесла 15,6% по-малко, Италия -2,1%, Турция -7,1%.

Карта: SOCAR

През януари-юни 2023 г. износът на декларираните на митницата обеми природен газ от Азербайджан възлиза на 10 956 188,04 хиляди кубически метра, което е с 3,6% по-малко от година по-рано, въпреки утрояването на обема на доставките за България, съобщиха от Държавния митнически комитет на страната (ДМК).

Приходите от износа на деклариран газ от Азербайджан възлизат на 8 029 188,03 хиляди американски долара (ръст от 7,9%).

Доставките на природен газ през отчетния период представляват 44,69% от общия износ на Азербайджан (40,26% през януари-юни 2022 г.).

Според данните на Държавния митнически комитет, през първата половина на 2023 г. най-големият обем от декларирания износ на газ е бил за Италия (40,5%) и за Турция (36,3%).

България е внесла 445 187,87 хил. куб метра природен газ, срещу 179 203 през първите шест месеца на 2022 година. За това сме платили 179,2 млн. долара.

Интересно е, че единствено България увеличава вноса си на азерски газ, като всички останали страни вносители намаляват обемите спрямо 2022 година. Гърция е внесла 15,6% по-малко, Италия -2,1%, Турция -7,1%.

Приходите от декларирания износ на газ от Азербайджан възлизат на 8 029 188,03 хил. долара (ръст от 7,9%).

Източник: https://www.interfax.ru/business/916499