“Axpo” продаде своя дял в TAP

Автор
ЛЯМАН ЗЕЙНАЛОВА

“Axpo” продаде своя дял в TAP

„Независимо от това, че компанията реши да продаде своя дял, консорциумът TAP ще си остане за нас стратегически партньор, защото „Axpo Solutions“ AG продължава да продава дългосрочни обеми газ, получени от консорциума „Шах Дениз“. В текущия международен контекст и отчитайки исторически стеклите се пазарни условия от лятото на 2022 година, безопасността на доставките и диверсификацията на веригите за доставка на газа си остават ключови приоритети за Швейцария и Европа като цяло. Газът транспортиран по TAP, осигурява толкова необходимия нов източник на енергия, както за домашните стопанства, така и за бизнеса, а също така повишава сигурността на доставките за швейцарските потребители“, е заявил финансовият директор на “Axpo Group” – Йорис Грьофлин.

Снимка: Axpo Group

“Axpo” продаде своя дял в Трансадриатическия газопровод (TAP) на компаниите Fluxys и Enagás, съобщиха от компанията.

“Axpo“ продава своя пет процентов дял в Трансадриатическия газопровод (TAP) на акционерите Fluxys и Enagas S.A. В съответствие с договора за покупко-продажба, белгийската Fluxys придобива 1%, а испанската Enagas – 4% от акциите на [газопровода, притежавани до момента от] “Axpo”. По този начин, двете компании ще получат 20% от акциите в консорциума TAP, в който влизат [още] bp (20%), SOCAR (20%) и Snam (20%)”, се казва в съобщението на компанията.

Както се отбелязва, стойността на сделката възлиза на 210 милиона евро. Приключването на сделката се очаква да стане през втората половина на 2023 година.

„Независимо от това, че компанията реши да продаде своя дял, консорциумът TAP ще си остане за нас стратегически партньор, защото „Axpo Solutions“ AG продължава да продава дългосрочни обеми газ, получени от консорциума „Шах Дениз“. В текущия международен контекст и отчитайки исторически стеклите се пазарни условия от лятото на 2022 година, безопасността на доставките и диверсификацията на веригите за доставка на газа си остават ключови приоритети за Швейцария и Европа като цяло. Газът транспортиран по TAP, осигурява толкова необходимия нов източник на енергия, както за домашните стопанства, така и за бизнеса, а също така повишава сигурността на доставките за швейцарските потребители“, е заявил финансовият директор на “Axpo Group” – Йорис Грьофлин.

Напомняме, че по TAP, който е европейската част от Южния газов коридор, ежегодно се доставят осем милиарда кубически метра прироедн газ в Италия и по един милиард кубически метра природен газ в Гърция и България.

На 31 декември 2020 година започнаха доставките на азербайджански газ в Европа по Южния газов коридор. Посредством TAP Азербайджан за първи път в историята експортира свой природен газ на европейския пазар по тръбопроводи. С прекия достъп до европейския пазар, който представлява най-големия вносител на природен газ в света, Азербайджан диверсифицира своите експортни възможности.

Източник: https://www.trend.az/azerbaijan/business/3701241.html