Азербайджан като древен център на търговията и транспорта

Автор
ФИКРЕТ АХУНДОВ

Азербайджан като древен център на търговията и транспорта

Фикрет Ахундов: Налице са и нови реалности и възможности за свързване на страните с излаз на Каспийско море с Черноморските страни използвайки азербайджанските железопътни линии.

Снимки: Посолство на Азербайджан в Нидерландия

Векове на ред, Азербайджан е бил транспортен и търговски център в Южно Кавказкия регион, поради стратегическото си географско разположение. Тази красива страна е в много благоприятно положение на кръстопътя между Европа и Азия, където Източните традиции срещат Западните ценности.

Преди много векове, знаменитият Велик Копринен Път е минавал през Азербайджан. По този Копринен път са пътували хиляди камилски кервани годишно, пренасяйки коприна, подправки и стоки и изключителни качества от екзотичните страни на Азия към Европа. Дори и днес, можете да откриете следи от Копринения път на различни места в Азербайджан. Фолклорното словесно наследство ще Ви разкаже истории за тези кервани, които в крайна сметка винаги стигат до запазените и до днес „кервансараи“.

Кервансараите, названието на които буквално се превежда като „дворци за керваните“ са средновековни хотели, където могат да отсядат пътниците от керваните, както и камилите носещи товарите. Тези кервансараи, които могат да се намерят в азербайджанските градове, като Баку, Шаки и други, днес са музеи, а в някои случаи са модернизирани и се използват като хотели.

Верен на своята древна история и традиции, Азербайджан взима активно участие във възстановяването на Великия Копринен Път в Южно Кавказкия Регион. Международните транспортни коридори, като Изток-Запад, Север-Запад, Север-Юг и Юг-Запад, които минават през страната, както и развитието на пристанището на Баку са част от политиката на азербайджанското правителство да възстанови историческия Велик Копринен Път и да допринесе за развитието на търговията и транспорта в целия Кавказки регион.

2021_04_23_Fikret_Akhundov_0.jpg

Трябва да се отбележи, че Пристанището на Баку заслужава специално внимание в рамките на транспортната инфраструктура на Азербайджан. Това е така, защото традиционно Азербайджан се разглежда като страна без излаз на открито море. Въпреки това, тази бързо развиваща се страна е разположена на Каспийския бряг, на брега на най-голямото езеро в света. Затова, независимо от липсата на излаз на открито море, морският транспорт е част от историята на Азербайджан.

Пристанището на Баку, води историята си от 16-ти век. През ранните години на 20-ия век, пристанище Баку става сред водещите портове в света със своя пасажерски и карго трафик. В момента Порт Баку, открит пред 2018 година е разположен до населеното място Алат, на около 70 километра южно от столицата Баку.

Пристанището е разположено на кръстопътищата на съвременния Копринен път, на главни транспортни коридори (Изток-Запад и Север-ЮГ) и на Азербайджанската железопътна и магистрална мрежа. Правителството на Азербайджан също така създаде Свободна икономическа зона в селището Алат, където се намира пристанището на Баку.

По този начин, пристанище Баку цели да се превърне във водещ интермодален логистичен хъб в сърцето на Евразия. През 2019 година, Порт Баку стана първото пристанище в Каспийския регион, което беше удостоено от Европейската организация на морските пристанища (European Sea Ports Organization - ESPO) със сертификат PERS -“EcoPorts”, който удостоверява високите му стандарти.

Порт Баку може да доставя приблизително 15 милиона тона товари от общ характер годишно, включително и 100000 TEU в контейнери. Трябва да се подчертае, че тези числа са предварителни, защото работите по развитието на пристанището продължават.

Налице са и нови реалности и възможности за свързване на страните с излаз на Каспийско море с Черноморските страни използвайки азербайджанските железопътни линии. Един основен търговски и транспортен път, минаващ през Азербайджан е без съмнение транспортният маршрут „Изток-Запад“.

Железопътната линия „Баку – Тбилиси - Карс“, известна също така и като „Железният Копринен път“ беше пусната в експлоатация през 2017 година. Струва си да се отбележи, че железопътната линия „Баку – Тбилиси - Карс“ е най-краткият и най-надеждният път свързващ Европа с Азия. Стойността на тези железопътни линии беше особено забележима по време на пандемията COVID-19. Този регионален инфраструктурен проект, осъществен под ръководството на Азербайджан, прави възможно днес да се транспортират товари от Турция до Китай през територията на Грузия, Азербайджан и Казахстан.

Първият влак с контейнери, превозващ товари от Истанбул за Китай по железопътната линия „Баку – Тбилиси - Карс“, пристигна на пристанище Баку на 10 декември 2020 година. Той мина през два континента, две морета и пет държави, като пропътува 8693 километра. Започвайки от 2021 година, тези товарни влакове ще превозват стоки два пъти месечно.

Друг ключов транспортен проект е транспортния коридор „Север-Юг“, който цели да намали времето за доставка на товари от Индия за Русия, както и за Северна и Западна Европа. За да изгради и развие този транспортен коридор, Азербайджан инвестира в построяването на мост над река Астара на азербайджанско – иранската граница.

Азербайджанското правителство също така финансира свързването на железопътните гари на азербайджанско-иранската граница. Предвижда се, че след осъществяването на този проект, превозът ва товари от страните от Персийския залив към Русия, както и към страните от Източна и Северна Европа ще стане по-ефикасен.

Международният транспортен коридор „Север - Юг“, е от голямо политическо и икономическо значение за Азербайджан, защото той ще даде възможност за съществено повишаване на товарните и пътническите превози. Обемът на очакваните товарни превози по коридора се предвижда да бъде на първия си етап около 5 милиона тона годишно и да достигне в бъдеще до 10 милиона тона.

Също така си струва да се отбележи, че Секретариатът на TRACECA (международният транспортен коридор Европа – Кавказ - Азия), също е разположен в Баку, столицата на Азербайджан.

Азербайджан е сред първите страни, които подкрепиха инициативата на Китай „Един пояс, един път“. Меморандумът за разбирателство за взаимно насърчаване на Икономическия пояс на Копринения път беше подписан през 2015 година. Азербайджанското правителство възнамерява да интегрира транспорта и транзитните коридори на Азербайджан в проекта „Един пояс, един път“, което във висша степен ще облагодетелства целия Кавказки регион.

На края, освобождаването на Нагорни Карабах и седемте азербайджански района около него от арменската окупация и подписването на тристранното споразумение между Азербайджан, Армения и Русия на 10 ноември 2020 година създаде нови търговски и транзитни възможности за региона. Това прокара пътя за възстановяването на транспортните връзки в Закавказието, което ще служи на интересите на Азербайджан, Турция, Русия, Грузия, Иран и Армения и ще осигури още по-диверсифицирани транспортни коридори.

Статията на Н. Пр. Фикрет Ахундов – Извънреден и Пълномощен Посланик на Република Азербайджан в Кралство Нидерландия е публикувана за първи път в „Global Ambassador’s Journal“, Volume V, Issue 5, February 2021. 

Източник: https://globalambassadorsjournal.com/azerbaijan-as-an-ancient-center-of…