Азиатската банка за развитие превръща в приоритет прехода на Узбекистан към пазарна икономика по пътя на реформите (Ексклузивна информация на Trend.az)

Автор
ФАХРИ ВАКИЛОВ

Азиатската банка за развитие превръща в приоритет прехода на Узбекистан към пазарна икономика по пътя на реформите (Ексклузивна информация на Trend.az)

„В съответствие с амбициозния план на Узбекистан за преход към зелена икономика, Азиатската банка за развитие (ADB) ще разшири операциите в страната. Особен акцент ще бъде подкрепата за преминаването към генериране на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, чрез публично и частно финансиране“, е подчертал представителят на ADB.

Снимка: Trend.az

Азиатската банка за развитие (Asian Development Bank - ADB) прави свой приоритет прехода на Узбекистан към пазарна икономика чрез реформи, регионална свързаност и сътрудничество. При планирането на помощта си, банката ще преследва постигане на устойчив и включващ растеж е заявил представител на Asian Development Bank (ADB) пред Trend.az.

Представителят на ADB е заявил, че банката ще подпомогне Узбекистан с иновативни финансови инструменти като частични кредитни гаранции и схеми за публично – частно партньорство, които да са в крак със стремежа на Узбекистан да привлече частни инвестиции в публични инфраструктурни обекти.

„В съответствие с амбициозния план на Узбекистан за преход към зелена икономика, Азиатската банка за развитие (ADB) ще разшири операциите в страната. Особен акцент ще бъде подкрепата за преминаването към генериране на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, чрез публично и частно финансиране“, е подчертал представителят на ADB.

Според него, Азиатската банка за развитие (ADB) осигурява не само финансова помощ, но и консултации по провежданите политики и иновативни решения в полза на Узбекистан.

„Ние помагаме на правителството да приложи своя амбициозен реформен дневен ред в съответствие с добрите международни практики. Това включва помощ за подобряването на управлението на държавните предприятия и за променяне на ролята на държавата, която да стане насърчител на развитието на частния сектор“ е добавил представителят на ADB.

В заключение, представителят на ADB е заявил, че Азиатската банка за развитие (ADB) планира да остане водещ партньор в областта на развитието на Узбекистан и доверен съветник в реформиращите се стратегически сектори като енергетиката, транспортът, водоснабядяването и канализацията, както и при рехабилитирането на инфраструктурата, за да се подобри поминъка на населението и да се създаде благоприятна среда за частния сектор на икономиката.

Източник: https://en.trend.az/business/economy/3501422.html