Матю Брайза: Вече няма нужда от никакво посредничество между Азербайджан и Армения

Больше нет надобности в каком-либо посредничестве между Азербайджаном и Арменией – Мэтью Брайза

Автор:
ЛЯМАН ЗЕЙНАЛОВА

Мирът сега е по-реалистичен от всякога. След като през септември беше осигурено изтеглянето на арменските незаконни въоръжени сили и останките от сепаратисткия режим от Карабах, сега за първи път в историята мога в лично качество да кажа, че мирният договор е не само възможен, но и близък. Така че това е [знаков] момент по пътя към мирния договор“, е заявил бившият посланик на САЩ в Азербайджан Матю Брайза.

Снимка: aze.media

Вече няма нужда от каквото и да е посредничество между Азербайджан и Армения, каза пред Trend в петък бившият посланик на САЩ в Азербайджан Матю Брайза.

Говорейки за постигнатото между двете страни споразумение за взаимно освобождаване на задържани военнослужещи, той подчерта, че това е знаково споразумение с историческо значение.

„Това беше постигнато без каквито и да са международни посредници, което още веднъж показва, че вече няма нужда от някакво посредничество между Азербайджан и Армения. Лидерите на двете страни могат да намерят пътя към мирния договор, който и двете страни искат и работят усилено над постигането му. Мирът сега е по-реалистичен от всякога. След като през септември беше осигурено изтеглянето на арменските незаконни въоръжени сили и останките от сепаратисткия режим от Карабах, сега за първи път в историята мога в лично качество да кажа, че мирният договор е не само възможен, но и близък. Така че това е [знаков] момент по пътя към мирния договор“, е добавил Брайза.

Трябва да се отбележи, че в резултат на преговорите между администрацията на Президента на Република Азербайджан и кабинета на министър-председателя на Република Армения, беше постигнато споразумение за предприемане на осезаеми стъпки за укрепване на доверието между двете страни.

Ръководейки се от принципите на хуманизма и като жест на добра воля, Република Азербайджан освобождава 32-ма арменски военнослужещи. Списъкът от 32 души не включва и не може да включва лидерите на прословутия режим, извършили военни престъпления срещу азербайджанския народ и престъпления срещу човечеството - Араик Арутюнян, Бако Саакян, Аркадий Гукасян, Рубен Варданян, включително лица като Вагит Хачатурян, Альоша Хосровян.

На свой ред Република Армения, водена от принципите на хуманизма и като жест на добра воля, освобождава двама азербайджански военнослужещи.

Освен това, като добронамерен жест, Република Армения оттегля кандидатурата си за домакин на 29-та сесия на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (COP-29) в подкрепа на кандидатурата на Република Азербайджан. Република Азербайджан и Република Армения се надяват, че другите страни от Източноевропейската група също ще подкрепят кандидатурата на Азербайджан. Като добронамерен жест Република Азербайджан подкрепя кандидатурата на Република Армения от Източноевропейската група за членство в Бюрото на COP.

Република Азербайджан и Република Армения ще продължат преговорите относно прилагането на допълнителни мерки за изграждане на доверие в близко бъдеще и призовават международната общност да подкрепи техните усилия, което ще допринесе за установяването на взаимно доверие между двете страни и ще повлияе положително на целия регион на Южен Кавказ.

Източник: https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3834614.html