ЧБТР може да разгледа възможността да подкрепи Азербайджан при емитирането на „зелени“ облигации

Автор
ЛЯМАН ЗЕЙНАЛОВА

ЧБТР може да разгледа възможността да подкрепи Азербайджан при емитирането на „зелени“ облигации

„Секторът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) също така представлява възможна сфера за сътрудничество между ЧБТР и Азербайджан в съответствие със съществуващата в страната политика за развитие на ВЕИ. Банката може да разгледа всякакви проекти, които да доведат до подобряване на състоянието на околната среда и до намаляване на въздействието на нефтохимическите предприятия в Азербайджан върху нея“, е заявил президентът на ЧБТР – Дмитрий Панкин.

Снимка: RT – Документальный канал

Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР) може да разгледа възможността да инвестира като „инвеститор - котва“ в случай, че правителството на Азербайджан реши да пусне емисия на свои дебютни „зелени“ облигации е заявил в интервю президентът на ЧБТР – Дмитрий Панкин.

„Секторът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) също така представлява възможна сфера за сътрудничество между ЧБТР и Азербайджан в съответствие със съществуващата в страната политика за развитие на ВЕИ. Банката може да разгледа всякакви проекти, които да доведат до подобряване на състоянието на околната среда и до намаляване на въздействието на нефтохимическите предприятия в Азербайджан върху нея“, е заявил Панкин.

Освен това, според казаното от президента на ЧБТР, засилването на съществуващите взаимоотношения между банката и Държавната нефтена компания на Азербайджан – SOCAR, би могло да стане едно от потенциалните посоки за сътрудничество в енергийния сектор.

Напомняме, че Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР) е международна банка, която обединява единадесет (11) държави от Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество.

Банката е ориентирана към развиването на икономическото взаимодействие, търговията и сътрудничеството между страните от Черноморския регион.

Източник:  https://www.trend.az/business/finance/3507357.html  (Ексклузив на Trend.az)