Как се разпределя азербайджанският газ?

Как се разпределя азербайджанският газ?

Автор
Кямран Хасъмов

От януари до юни 2023 година са изнесени 11 800,0 милиона кубически метра природен газ, което е с 4 на сто повече спрямо същия период на 2022 г. Населението е консумирало 2527,7 милиона кубически метра природен газ, или с 5,1% повече в сравнение със същия период на миналата година.

Карта: U.S. Energy Information Administration

С отчитане на запасите към началото на тази година обемът на стопанския добив на природен газ в страната през януари-юни 2023 г. възлиза на 18 177,8 милиона кубически метра.

От Държавния статистически комитет на Азербайджан съобщиха за Trend във вторник, че 29,9% от този обем е бил употребен в страната, 56,5% - изнесен, а 12,1% са останали като резерв в началото на юли.

59,6 на сто от потребления в страната природен газ е използван за производствени нужди, а 40,4 на сто е продаден на населението.

От януари до юни 2023 година са изнесени 11 800,0 милиона кубически метра природен газ, което е с 4 на сто повече спрямо същия период на 2022 г.

Населението е консумирало 2527,7 милиона кубически метра природен газ, или с 5,1% повече в сравнение със същия период на миналата година, от които 38,6% в Баку, 2,8% в Нахичеванската автономна република, 11,3% - в Абшерон-Хъзинския, 6,1% - в Гянджа-Дашкесанския, 5,9 процента – в Ленкоран-Астаринския, 5,8 процента – в Газах-Товузския, 5,7 процента – в Централния Арански, 5 процента – в Губа-Хачмазския, 4,9 процента – в Шеки-Загаталския, 4,5 процента – в Карабахския, 3,6 процента – в Мил-Муганския, 3,4 процента – в Ширван-Салянския и 2,4 процента – в Планинско-Ширванския икономически райони.

Източник: https://www.trend.az/business/3782129.html