Казахстан и TRACECA обсъдиха развитието на фериботните услуги в Каспийско и в Черно море

Казахстан и TRACECA обсъдиха развитието на фериботните услуги в Каспийско и в Черно море

Автор
Деловой Казахстан

„Такива превози имат голям потенциал за осигуряване на по-евтино средство за транспортиране на стоки, тъй като при транспортирането на полуремарке на кораб не е необходимо да се заплащат труд и командировъчни разходи на шофьора, няма нужда да се получават визи и самият превоз по море струва по-евтино от транспортирането с влекач с полуремарке“, е подчертал генералният секретар на Постоянния секретариат на Междуправителствената комисия TRACECA Асет Асавбаев.

Снимка: Министерство на транспорта на Казахстан

Заместник-министърът на транспорта на Казахстан Сатжан Аблалиев и генералният секретар на Постоянния секретариат на Междуправителствената комисия TRACECA Асет Асавбаев са обсъдили развитието на фериботните услуги в Каспийско и в Черно море.

Както съобщава Министерството на транспорта на Казахстан, страните също така са обменили мнения по транспортните въпроси в областта на автомобилния транспорт, включително проблема със задръстванията на ГКПП Сарпи и Червения мост (в Грузия).

Асет Асавбаев е информирал заместник-министър Аблалиев за текущата работа и за състоянието на изпълнението на инициативите на страните от ТРАСЕКА.

Дискусиите са включили резултатите от пилотен проект за превоз на товари с полуремаркета, като по-специално е било отбелязано значението на прилагането на мерки за подизпълнителство.

„Такива превози имат голям потенциал за осигуряване на по-евтино средство за транспортиране на стоки, тъй като при транспортирането на полуремарке на кораб не е необходимо да се заплащат труд и командировъчни разходи на шофьора, няма нужда да се получават визи и самият превоз по море струва по-евтино от транспортирането с влекач с полуремарке“, е подчертал генералният секретар на Постоянния секретариат на Междуправителствената комисия TRACECA Асет Асавбаев.

Като част от двустранните споразумения след срещата, генералният секретар на TRACECA се е обърнал към Министерството на транспорта на Република Казахстан с молба за оказване на съдействие за ускоряване на процедурите за завършване на одобрението от казахстанска страна на текста на Споразумението за ETP (така нареченото „unified transit permit“).

„Възможно най-скорошното съгласуване ще позволи да подготвим проекта на Споразумението за подписване на следващото заседание на Междуправителствената комисия, като вземем предвид факта, че останалите заинтересовани страни са завършили процедурата по одобрение“, обяснил е Асет Асавбаев.

Източник: https://dknews.kz