КазТрансОйл увеличи износа на нефт през пристанище Баку със 75 на сто

КазТрансОйл увеличи износа на нефт през пристанище Баку със 75 на сто

Автор
Асмар Байрамова

През 2022 година, Президентът на Република Казахстан – Касъм-Жомарт Токаев възложи да се постигне увеличение на транспортирането на нефт по Транскаспийския коридор.

Между националната компания „КазМунайГаз“ и Държавната нефтена компания на Азербайджан (SOCAR) беше сключено споразумение, предвиждащо транспортирането на 1,5 милиона тона нефт годишно от находището Тенгиз по посока на нефтопровода „Баку-Тбилиси-Джейхан“.

Карти: Cronos. Central Asia

През месец април, казахското акционерно дружество „КазТрансОйл“ увеличи износа на нефт през пристанище Баку със 75 процента, съобщават от компанията.

Обемът на транспортирания казахстански нефт, експортиран през пристанище Актау е нараснал с 60,5 хиляди тона през месец април в сравнение с март 2023 година. Това е нарастване с 24 процента, като е достигнато общо количество от 312,6 хиляди тона. Тук влизат и 115 хиляди тона от находището Тенгиз, 19,2 тона от находището Дунга и 178,3 хиляди тона от находището на полуостров Бузачи.

Според данните на компанията, увеличаването на обема на транспортирания казахстански нефт от пристанище Актау е обусловено от нарастването на обема на суровината, която е насочвана по посока на пристанище Баку с 87 хиляди тона, като е достигнато количество от 152,4 хиляди тона. Това е увеличение със 75 процента в сравнение с месец март 2023 година.

Освен това през разглеждания период от пристанище Актау по посока на Махачкала са били доставени 160,2 хиляди тона нефт.

През 2022 година, Президентът на Република Казахстан – Касъм-Жомарт Токаев възложи да се постигне увеличение на транспортирането на нефт по Транскаспийския коридор.

Между националната компания „КазМунайГаз“ и Държавната нефтена компания на Азербайджан (SOCAR) беше сключено споразумение, предвиждащо транспортирането на 1,5 милиона тона нефт годишно от находището Тенгиз по посока на нефтопровода „Баку-Тбилиси-Джейхан“.

Източник: https://www.trend.az/casia/kazakhstan/3747939.html