Компанията SOCAR привлече международни компании за преразглеждането на „зелената“ си стратегия

Компанията SOCAR привлече международни компании за преразглеждането на „зелената“ си стратегия

Автор
КЯМРАН ХАСЪМОВ

„Очаква се, че към 2030 година необходимостта от водород ще възлиза на 20 милиона тона, 10 милиона от които ще се произвеждат в Европа, а останалите ще се внасят“ е казал Теймур Гулиев по време на семинара „Зеленият водород – път към декарбонизацията“.

Снимка: Report Information Agency - Azerbaijan

Държавната нефтена компания на Азербайджан (SOCAR) е привлекла международни консултантски компании за преразглеждането на „зелената“ й стратегия.

Това е съобщил представителят на SOCAR – Теймур Гулиев на панелна дискусия по време на семинара „Зеленият водород – път към декарбонизацията“.

Той е отбелязал, че процесът ще приключи в рамките на шест месеца.

Според думите му, преразглеждането на стратегията обхваща въпроси относно ниското ниво на въглеродни емисии и намаляването на емисиите от парникови газове.

Теймур Гулиев е отбелязал, че в Европа възлагат големи надежди на водорода и анализът на пазара показва, че необходимостта от водород ще нараства.

„Очаква се, че към 2030 година необходимостта от водород ще възлиза на 20 милиона тона, 10 милиона от които ще се произвеждат в Европа, а останалите ще се внасят“ е казал той.

Според него, на този фон в момента се провеждат изследвания в областта на транспортирането на водород по Трансадриатическия газопровод и се очаква, че този процес ще завърши до 2024 година.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3724598.html