Кризата на река Араз: замърсителите от арменската минна индустрия мащабно подкопават екологията на своите съседи

Кризата на река Араз: замърсителите от арменската минна индустрия мащабно подкопават екологията на своите съседи

Автор:
Елнур Багишов

Арменски медно-молибденов завод и златна мина изхвърлят отпадъци в реките Охчучай и Харчеван, които се вливат в река Араз. Това причинява сериозно замърсяване на почвата и водата в района. Река Араз пресича границите на Иран и Азербайджан, така че щетите засягат екосистемите и на двете страни. 

Снимка: Иранска минна палата

Както съобщава Trend, ръководителят на Иранската минна палата - Мохамад Реза Бахраман изрази загриженост относно замърсяването на река Араз от арменските медни мини.

Бахраман отбеляза, че за съжаление иранското правителство е пренебрегнало този проблем, докато иранският минен сектор отговаря на всички необходими стандарти.

Служителят добави, че някои групи в минния сектор са критикували иранските мини, че са неетични.

Той също така е подчертал значението на минния сектор за индустрията и икономиката на Иран, като е казал, че отрасълът е привлякъл 40 милиарда долара инвестиции през последните 55 години и изнася минерали на стойност над 9 милиарда долара годишно.

Арменски медно-молибденов завод и златна мина изхвърлят отпадъци в реките Охчучай и Харчеван, които се вливат в река Араз. Това причинява сериозно замърсяване на почвата и водата в района. Река Араз пресича границите на Иран и Азербайджан, така че щетите засягат екосистемите и на двете страни.

Източник: https://en.trend.az/iran/society/3855531.html