Лука Скиепати: Разширяването на TAP може да спомогне на енергийния преход в Европа

Лука Скиепати: Разширяването на TAP може да спомогне на енергийния преход в Европа

Автор:
ЛЯМАН ЗЕЙНАЛОВА

Лука Скиепати: „Възможностите за разширяване на TAP се предлагат на пазара чрез редовни пазарни тестове. Пазарните тестове за 2021 година продължават, първата фаза ще се състои през месец ноември“ е отбелязал той.

Фото: TAP AG

Разширяването на Трансадриатическия тръбопровод (TAP) може да спомогне за осъществяването на енергийния преход в Европа.

Това е заявил управляващият директор на Трансадриатическия тръбопровод (TAP) Лука Скиепати, говорейки на откриването на изложбата и конференцията “Gastech”.

„Възможностите за разширяване на TAP се предлагат на пазара чрез редовни пазарни тестове. Пазарните тестове за 2021 година продължават, първата фаза ще се състои през месец ноември“ е отбелязал той.

Скиепати е отбелязал, че в момента промишлеността се е съсредоточила върху водорода, за да постигне въглеродна неутралност.

„В TAP ние приехме тази идея още от самото начало. Първоначалното изследване на готовността за транспортиране на водород, което ние проведохме през 2021 година, потвърди, че по TAP може да се транспортира водород“ е обяснил управляващият директор на Трансадриатическия тръбопровод.

Припомняме, че на 31 декември 2020 година започнаха доставките на азербайджански газ за Европа по „Южния газов коридор“. За първи път в историята, Азербайджан осъществи износ на свой природен газ на европейския пазар по тръбопроводи. С прекия достъп до европейския пазар, който представлява най-големия вносител на природен газ в света, Азербайджан диверсифицира своите експортни възможности. По TAP, който представлява европейската част на „Южния газов коридор“, ежегодно се доставят по осем милиарда кубически метра природен газ в Италия и по един милиард кубически метра газ в Гърция и в България.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3641181.html