Над 1 млрд. kWh са пренесени по IGB в първия месец на търговска експлоатация

Над 1 млрд. kWh са пренесени по IGB в първия месец на търговска експлоатация

Автор:
ДИАНА ЗАЙКОВА

Количествата природен газ, които постъпват по интерконектора към момента, обезпечават близо 1/3 от вътрешното потребление на България от началото на отоплителния сезон.

Карта: „Ай Си Джи Би“ АД

Над 1 млрд. kWh са пренесени по междусистемната газова връзка Гърция-България в първия месец на търговска експлоатация на газопровода. Общото количество природен газ за периода 1 октомври – 1 ноември 2022 г. възлиза на 1 105 908 000 kWh или 95 000 000 кубични метра.

182-километровият газопровод свързва газопреносните мрежи на Гърция и България в точките Комотини и Стара Загора, и представлява пряка връзка на България с Трансадриатическия газоповод (TAP). Общият капацитет на IGB е 3 млрд. куб. м. годишно, като 1.57 млрд. куб. м. вече са резервирани по дългосрочни договори с продължителност до 25 години.

Останалият свободен капацитет се предлага по прозрачен и достъпен начин на двете европейски платформи PRISMA и RBP. Предстои независимият преносен оператор на газовата връзка ICGB да обяви два нови търга за свободния капацитет за месец декември. На 21 ноември компанията ще отвори търг за твърд месечен капацитет в права посока (Гърция-България). В края на месеца – на 29 ноември, ще бъде обявен търг за прекъсваем капацитет в обратна посока (България-Гърция).

В рамките на изминалия месец е регистриран и първият нов ползвател на междусистемата газова връзка Гърция-България. Компанията “Акспо България” (част от Axpo Group, Швейцария) премина успешно през всички стъпки по процеса на регистрация и вече има възможност да участва във всички търгове за капацитет, които ICGB обявява на двете платформи. Като преносен оператор, ICGB продължава разговори с всички търговци, които имат интерес към резервиране на свободен капацитет по съоръжението.

Количествата природен газ, които постъпват по интерконектора към момента, обезпечават близо 1/3 от вътрешното потребление на България от началото на отоплителния сезон.

Проектът IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) се реализира от смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД, регистрирано в България през 2011 г. с акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). Съакционерът IGI Poseidon e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката компания DEPA International Projects S.A. (50%) и италианската енергийна група Edison S.p.A (50%).

В съответствие с устава си, „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД е собственик на газопровода IGB, като извършва финансиране на реализацията му, разпределяне на преносния му капацитет и получаване приходите от преноса на природен газ.

Газопроводът IGB е свързван с гръцката национална газопреносна система (DESFA S.A.) и с Трансадриатическия газопровод (TAP AG) в района на гр. Комотини (Гърция), и с българската газопреносна система (Булгартрансгаз ЕАД) в района на гр. Стара Загора. Общата дължина на газопровода е 182 км, диаметърът на тръбата - 32’’ - и проектен капацитет до 3 млрд.м3/год. в посока Гърция-България. В зависимост от пазарния интерес към използване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд.м3/год. с допълнително изграждане на компресорна станция.

Източник: Диана Зайкова, 0885/074 422, 0885/614 131, Росица Донкова, 0888/343 661