Оповестен беше обемът на износа на природен газ от Азербайджан за Европа. Азербайджанският износ на природен газ за България надхвърли 55 хиляди кубически метра за януари и февруари

Автор
BLACKSEA-CASPIA

Оповестен беше обемът на износа на природен газ от Азербайджан за Европа. Азербайджанският износ на природен газ за България надхвърли 55 хиляди кубически метра за януари и февруари

За разглеждания период от Азербайджан са изнесени 3 милиарда и 318,5 милиона кубически метра природен газ, на стойнос 357,6 милиона американски долара.

Снимка: Azertag.az

Оповестен е обемът на износа на природен газ от Азербайджан за Европа през месеците януари – февруари на 2021 година. Както е съобщил Държавният митнически комитет, за два месеца в Италия са експортирани 10,7 милиона кубически метра природен газ на стойност 1,9 милиона долара, а в България – 55,4 хиляди кубически метра природен газ на стойност 200 хиляди долара.

През 2021 година, в Турция са доставени 2 милиарда кубически метра природен газ за 180 милиона долара, а в Грузия – 1,24 милиарда кубически метра на стойност 175,5 милиона долара.

За разглеждания период от Азербайджан са изнесени 3 милиарда и 318,5 милиона кубически метра природен газ, на стойнос 357,6 милиона американски долара.

Турция и Грузия внасят азербайджански природен газ през Южнокавказкия газопровод (SCP) по маршрута Баку – Тбилиси – Ерзурум и Транс Анадолския газопрвод (TANAP). Южнокавказкият газопровод беше въведен в експлоатация в края на 2006 година и в момента по него се доставя газ от наподището Шах Дениз.

Първите доставки за Турция по газопровода TANAP, въведен в експлоатация на 12 юни 2018 година в Ескишехир, започнаха от 30 юни 2018 година. По газопровода TANAP, ежегодно в Турция се доставят 6 милиарда кубически метра природен газ. Газопроводът TANAP е готов да транспортира азербайджански природен гази от 1 юли 2019 година. Втората фаза на TANAP е пусната 30 ноември 2019 година.

Транспортиращият азербайджански природен газ в Италия и в България газопровод TAP беше пуснат в експлоатация на 15 ноември 2020 година. Търговската експлоатация на газопровода започна на 31 декември 2020 година. По TAP в Европа ежегодно ще се доставят 10 милиарда кубически метра природен газ.

Източник: https://azertag.az/ru/xeber/Obyavlen_obem_eksporta_prirodnogo_gaza_iz_A…