Парвиз Шахбазов: Азербайджан ще стане важен доставчик на зелена енергия и водород за Европа

Автор
ЛЯМАН ЗЕЙНАЛОВА

Парвиз Шахбазов: Азербайджан ще стане важен доставчик на зелена енергия и водород за Европа

„Азербайджан, Грузия, Румъния и Унгария направиха историческа крачка през декември 2022 година и се договориха да съединят Каспийско море с Европа с коридор за зелена енергия. През втория етап се планира доставянето на 3 – 4 гигавата зелена енергия по този маршрут, който ще стане коридорът за зелена енергия на 21-вия век. Нашето сътрудничество с чуждестранните енергийни компании по проекти в сферата на зелената енергетика с мощност повече от 25 гигавата, позволява на Азербайджан да стане важен и надежден партньор, доставящ зелена енергия и водород в Европа“ е заявил Парвиз Шахбазов. 

Снимка: Министерство на енергетиката на Азербайджан

В близко бъдеще Азербайджан ще стане важен доставчик на зелена енергия и водород за Европа.

Това е заявил министърът на енергетиката на Азербайджан – Парвиз Шахбазов, говорейки пред министерското заседание на Консултативния съвет на Южния газов коридор в Баку.

Според министъра, провеждането на заседанието на Консултативния съвет по зелената енергетика, заедно с Консултативния съвет за Южния газов коридор, показва, че редом с природния газ, зелената енергетика също представлява приоритет за Азербайджан.

Министърът е казал, че 2023 година е решаваща за усилията на Азербайджан, както от гледна точка на доставките по Южния газов коридор, така и на зелена енергия за Европа.

„Южният газов коридор е доставил 11,4 милиарда кубически метра [природен газ] през 2022 година“ е добавил Шахбазов.гия.

Министърът е отбелязал, че създаването на коридор за зелена енергия от Азербайджан също представлява стратегически приоритет.

„Азербайджан, Грузия, Румъния и Унгария направиха историческа крачка през декември 2022 година и се договориха да съединят Каспийско море с Европа с коридор за зелена енергия. През втория етап се планира доставянето на 3 – 4 гигавата зелена енергия по този маршрут, който ще стане коридорът за зелена енергия на 21-вия век. Нашето сътрудничество с чуждестранните енергийни компании по проекти в сферата на зелената енергетика с мощност повече от 25 гигавата, позволява на Азербайджан да стане важен и надежден партньор, доставящ зелена енергия и водород в Европа“ е заявил Парвиз Шахбазов.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3705177.html