Премиерът Олжас Бектенов: Няма да има увеличение на ДДС в Казахстан

Премиерът Олжас Бектенов: Няма да има увеличение на ДДС в Казахстан

Автор:
Али Хасъмов

„Искам още веднъж да подчертая, че трябва да положим всички усилия, за да осигурим висок темп на икономически растеж. Всеки министър и регионален аким (в Казахастан титлата „аким“ имат кметовете и областните управители) носи лична отговорност за постигане на поставените цели“, заявил е министър-председателят Олжас Бектенов.

Снимка: Правителство на Казахстан

Няма да има увеличение на ДДС в Казахстан. Това каза министър-председателят на Казахстан Олжас Бектенов на първото заседание на обновеното правителство.

„По разпореждане на държавния глава няма да има увеличение на ставката на данъка върху добавената стойност. Трябва да търсим други начини за попълване на бюджетните приходи. Министерствата на икономиката и финансите трябва да осигурят качествено планиране както на разходната, така и на приходната част на републиканския бюджет. Тук е важно да се вземат ефективни мерки за подобряване на данъчната и митническата администрация, преди всичко чрез дигитализация“, отбеляза Олжас Бектенов.

Според министър-председателя е важно да се засили финансовата дисциплина, да се премахнат непродуктивните разходи и да се повиши ефективността на разходите на държавния бюджет като цяло.

„Искам още веднъж да подчертая, че трябва да положим всички усилия, за да осигурим висок темп на икономически растеж. Всеки министър и регионален аким (в Казахастан титлата „аким“ имат кметовете и областните управители) носи лична отговорност за постигане на поставените цели“, добавил е министър-председателят Олжас Бектенов.

Източник: https://www.trend.az/casia/kazakhstan/3861402.html