Публикувани са подробностите от новия меморандум по енергетиката, подписан между ЕС и Азербайджан

Автор
ЛЯМАН ЗЕЙНАЛОВА

Публикувани са подробностите от новия меморандум по енергетиката, подписан между ЕС и Азербайджан

Европейският съюз признава, че природният газ ще продължи да играе важна роля от гледна точка на потреблението на енергия и на производството на електроенергия до 2030 година. В бъдеще природният газ ще се използва, като и преди в Европейския съюз, като в същото време той постепенно ще се заменя [с други източници] в съответствие със задълженията по климатичната неутралност до 2050 година.

Снимки: Офис на Президента на Азербайджан

На 18 юли 2022 година, между Азербайджан и Европейския съюз е подписан „Меморандум за разбирателство по стратегическото партньорство между Европейския съюз, представляван от Европейската комисия и Азербайджанската република в енергийната сфера“.

В документа се изразява съгласието на страните с това, че стратегическите отношения и сътрудничеството между Европейския съюз и Азербайджан представляват ключов фактор, способстващ на откритостта, конкурентоспособността, диверсификацията и сигурността на енергийните пазари.

Страните също така напомнят за целите, определени с Парижкото споразумение, което е ратифицирано от тях и по този начин възнамеряват да продължат усилията си за ограничаване на повишаването на температурата на въздуха до 1,5 градуса по Целзий за сметка на съкращаване на съответните емисии на парникови газове.

Страните възнамеряват да си сътрудничат за постигане на целите на споразумението и за осигуряването на пълното му осъществяване.

Европейският съюз признава, че природният газ ще продължи да играе важна роля от гледна точка на потреблението на енергия и на производството на електроенергия до 2030 година. В бъдеще природният газ ще се използва, като и преди в Европейския съюз, като в същото време той постепенно ще се заменя [с други източници] в съответствие със задълженията по климатичната неутралност до 2050 година.

Страните също така признават важността на Глобалното задължение по метана, което изисква от подписалите го, колективно съкращаване на метановите емисии с не по-малко от 30 процента до 2030 година и са готови да предприемат необходимите мерки за съкращаване на метановите емисии във веригите на доставките.

Дотолкова доколкото Азербайджан произвежда изкопаем природен газ, а Европейският съюз го внася, страните признават, че колективната отговорност се заключава в това, да се направи тази верига на доставки максимално ефективна, екологично чиста и безвредна за климата.

Страните признават важността на „зелената“ електроенергия в борбата с глобалното затопляне и в смекчаването на последствията от изменението на климата, а също така нейния потенциал за повишаване на безопасността и устойчивостта на енергийните системи. Страните смятат, че съществува важен потенциал за сътрудничество в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност, включително и обмена на електроенергия.

Страните също така подчертават своята привързаност към уважаването и поддръжката един на друг на териториалната цялост, ненакърнимостта на международните граници, независимостта, суверенитета, в това число и на всички страни от ЕС, а също така на принципа на добросъседските отношения.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3622419.html