Рахман Хюмматов: Зангезурският коридор ще позволи увеличаване на пропускателната способност на Средния коридор

Рахман Хюмматов: Зангезурският коридор ще позволи увеличаване на пропускателната способност на Средния коридор

Автор:
Марияна Ахмедова

„Проектът на Зангезурския коридор ще създаде големи възможности за развитие на транспортния и логистичния сектор и ще стане част от Средния коридор. Този проект ще намали значително разстоянието на пробега, което ще доведе до значително увеличение на пропускателната способност - с 8-10 милиона тона годишно. Заедно сме изпълнени с решимост да постигнем пълния потенциал на Средния коридор, като гарантираме неговия продължителен успех като жизненоважен път за търговия“, - е казал заместник-министър Рахман Хюмматов.

Снимка: CBC TV Azerbaijan

Изпълнението на проекта на Зангезурския коридор ще разшири пропускателната способност на Средния коридор с 8-10 милиона тона годишно.

Това е заявил заместник-министърът на цифровото развитие и транспорта на Азербайджан - Рахман Хюмматов по време на представянето на изследването на Средния коридор, проведено от Световната банка днес в Тбилиси.

„В освободените територии на Азербайджан продължава изпълнението на мащабни инфраструктурни проекти. Инвестирането в пътища и железопътни линии в Карабах за възстановяване на историческите връзки е приоритет, включващ изграждането на комуникационни линии. Във връзка с това, проектът на Зангезурския коридор ще създаде големи възможности за развитие на транспортния и логистичния сектор и ще стане част от Средния коридор.

Този проект ще намали значително разстоянието на пробега, което ще доведе до значително увеличение на пропускателната способност - с 8-10 милиона тона годишно. Заедно сме изпълнени с решимост да постигнем пълния потенциал на Средния коридор, като гарантираме неговия продължителен успех като жизненоважен път за търговия“, - е казал заместник-министър Рахман Хюмматов.

Трябва да се отбележи, че проектът на Зангезурския коридор, предложен от Азербайджан, е насочен към установяване на транспортни връзки между основната територия на Азербайджан и неговия ексклав, Нахичеванската автономна република, минаващи през територията на Армения.

Този проект възникна в хода на изпълнението на споразуменията, изложени в тристранното изявление, подписано от лидерите на Азербайджан, Армения и Русия след Втората Карабахска война през 2020 г..

Един от елементите на документа потвърди готовността на Армения да гарантира сигурността на транспортните връзки с Нахичеван, улеснявайки свободното движение на хора, превозни средства и стоки в двете посоки.

Източник: https://www.trend.az/azerbaijan/business/3867454.html