Ще бъде подписана пътна карта за развитието на Транскаспийския международен транспортен маршрут (TITR)

Ще бъде подписана пътна карта за развитието на Транскаспийския международен транспортен маршрут (TITR)

Автор
Садраддин Агджаев

Трябва да се отбележи, че делегацията от Казахстан, ръководена от министър Карабаев, е посетила Бакинското международно търговско пристанище и пристанищните гари, Бакинския корабостроителен завод, Абшеронския логистичен център, пристанището Ховсани, гара Баш-Алят, както и столичната железопътна гара, където министърът се е запознал с пътническите вагони на швейцарската компания “Stadler”. 

Снимки: Министерство на промишлеността и развитието на инфраструктурата на Република Казахстан

Министърът на промишлеността и развитието на инфраструктурата на Казахстан Марат Карабаев запозна министъра на транспорта и цифровото развитие на Азербайджан Рашад Набиев с проекта на пътна карта за развитието на Транскаспийския международен транспортен маршрут (TITR), който се планира да бъде подписан от участниците в него.

Според информация на Министерството на промишлеността и развитието на инфраструктурата на Казахстан, документът е разработен в рамките на възложеното от министър-председателите на Казахстан и Азербайджан в резултат на срещата през юни. В него са взети предвид препоръките за комплексно развитие на превозите, отразени в аналитичния доклад на Европейската банка за възстановяване и развитие за транспортната свързаност на Европа и Средна Азия.

Марат Карабаев е отбелязал успехите и постиженията на двете страни в развитието на Средния коридор. Той е подчертал, че разширяването на транзитния потенциал е приоритетна задача за укрепване на приятелските отношения между прикаспийските държави.

Трябва да се отбележи, че делегацията от Казахстан, ръководена от министър Карабаев, е посетила Бакинското международно търговско пристанище и пристанищните гари, Бакинския корабостроителен завод, Абшеронския логистичен център, пристанището Ховсани, гара Баш-Алят, както и столичната железопътна гара, където министърът се е запознал с пътническите вагони на швейцарската компания “Stadler”.

Източник: https://www.trend.az/business/transport/3784150.html