TAP започва обществени консултации за предлаганите изменения на правилата за експлоатация

Автор
ЛЯМАН ЗЕЙНАЛОВА

TAP започва обществени консултации за предлаганите изменения на правилата за експлоатация

„Първата редакция на правилата за експлоатация на TAP беше публикувана на 10 август 2020 година. На база на тези правила, е дадено началото на търговските операции на газопровода. Сега, въз основа на опита от  отминалата година ние бихме искали да внесем поправки най-вече за подобряване и оптимизация на процеса на регистрация и на управлението на кредитните ресурси. Освен това, отчитайки пазарното търсене, ние искаме да предоставим възможност на доставчиците възможността да резервират виртуалната входна мощност на TAP в Гърция за потенциално използване в съчетание с изходните мощности”, е заявила Мария Савова – търговски директор на TAP, която е цитирана в съобщението.

Снимка: TAP AG

В периода от 12 октомври до 11 ноември 2021 година, консорциумът на Трансадриатическия газопровод (TAP AG), провежда обществени консултации за предложените изменения в правилата за експлоатация на газопровода, съобщават от консорциума.

„Първата редакция на правилата за експлоатация на TAP беше публикувана на 10 август 2020 година. На база на тези правила, е дадено началото на търговските операции на газопровода.

Сега, въз основа на опита от  отминалата година ние бихме искали да внесем поправки най-вече за подобряване и оптимизация на процеса на регистрация и на управлението на кредитните ресурси. Освен това, отчитайки пазарното търсене, ние искаме да предоставим възможност на доставчиците възможността да резервират виртуалната входна мощност на TAP в Гърция за потенциално използване в съчетание с изходните мощности”, е заявила Мария Савова – търговски директор на TAP, която е цитирана в съобщението.

Напомняме, че на 31 декември 2020 година, започнаха доставките на азербайджански газ в Европа по „Южния газов коридор”. За първи път в историята, Азербайджан изнесе свой природен газ на европейския пазар по тръбопровод. Получавайки пряк достъп до европейския пазар, който е най-големия вносител на природен газ в света, Азербайджан диверсифицира своите експортни възможности.

По TAP, който представлява европейската част на Южния газов коридор, ежегодна ще се доставят осем милиарда кубически метра природен газ в Италия и по един милиард кубически метра газ – в Гърция и България.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3498011.html