В ICGB разказаха за плановете си за 2022 година, около проекта на интерконектора Гърция - България

Автор
ЛЯМАН ЗЕЙНАЛОВА

В ICGB разказаха за плановете си за 2022 година, около проекта на интерконектора Гърция - България

„Нашата главна задача за тази година е да станем изцяло функциониращ независим оператор на система за пренос“, е казала Теодор Георгиева.

Снимка: Красимир Свраков

Проектната компания ICGB, отговаряща за строителството на интерконектора Гърция-България (IGB), ще получи лиценз за оператор на система за пренос (лиценз INGS Management) в Гърция през сегашната 2022 година, е заявила изпълнителната директорка на проектната компания ICGB АД – Теодора Георгиева.

„Освен това, компанията ще бъде сертифицирана от националните регулиращи органи на България и Гърция, а също така и от Европейската комисия като независим оператор за пренос (ITO). По настоящем ICGB се намира в заключителен етап на преговорите за споразуменията за взаимно свързване със съседните оператори на преносни системи, а именно: с DESFA и TAP в Гърция и „Булгартрансгаз“ в България“, е казала Георгиева.

Изпълнителната директорка е заявила, че всички мероприятия, свързани със своевременното и безаварийно въвеждане в промишлена експлоатация на газопровода IGB, се намират на етапа на осъществяване.

„Нашата главна задача за тази година е да станем изцяло функциониращ независим оператор на система за пренос“, казала е Георгиева.

Напомняме, че IGB ще осигури транспортирането на природен газ и доставката му от нови находища, което го прави ключов елемент за енергийната сигурност на България и част от националния план за диверсифициране на източниците на доставка. Дебитът на газопровода е три милиарда кубически метра природен газ с възможност за увеличаването му до пет милиарда кубически метра.

Половината от пропускателната способност на интерконектора вече е резервирана. Подписан е договор за доставка на един милиард кубически метра природен газ от „Шах Дениз-2“, въз основа на дългосрочен договор с „Булгаргаз“.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3562900.html