Армения обяви на Азербайджан терористична война

Армения обяви на Азербайджан терористична война

Автор:
НАМЪК АЛИЕВ

Проф. Намък Алиев: Трябва да се помни, че заплахата от арменски провокации и от арменски терор все още съществува. Да си спомним макар и терористичния акт, извършен при село Дашалтъ.  Макар и случаят да няма пряка връзка с повдигнатия по-горе въпрос, той показва, колко сериозна е ситуацията. Съдейки по нездравата реакция на този терористичен акт от страна на арменското общество, може да се говори за обявяване на терористична война на Азербайджан.

Снимка: Архив на Автора.

В средствата за масова информация и в социалните мрежи нараства безпокойството от разпространяването на информация в реално време за дислокацията и придвижването на азербайджанските военни подразделения.

През последните дни, както за съжаление и през дните на 44-дневната Отечествена война, някои ползватели на социалните мрежи разпространяваха неофициални фото и видеоматериали, хвърлящи светлина върху моменти от бойните операции на държавната границе, разкриващи местата на дислокация на нашите военнослужещи, което предизвика естествено и сериозната загриженост на ръководството на министъра на отбраната.

Арменската страна следи дейността на нашите граждани в социалните мрежи, а сътрудници на военното разузнаване и специалните служби постоянно сканират активните групи и страници, анализират ги и предават получената информация по предназначение.

Командуването на армията, в рамките на осъществяваните от него мероприятия е разкрило група военнослужещи, които грубо са нарушили режима на секретност и са разпространявали подобни материали. По отношение на тях е взето решение за изваждане от състава на армията. Събраните по наличните факти материали са изпратени в правоохранителните органи, за да се даде правна оценка на извършените от тях деяния.

Такива видеофилмчета качват в мрежата, незрели военнослужещи, не осъзнаващи до край цялата степен на опасност от подобни действия. Разпространяват ги безотговорни „ура-патриоти”, опитващи се да покажат своя „патриотизам”, „осведоменост”, „причастност” и така нататък.

Но не е изключено, в този процес да има звена, които се занимават с тази дейност професионално. По-просто казано – агентура на противника. Когато е законспирирана, тя може, въздействайки на патриотични чувства да провокира несъзнателната част от обществото да разпространяват в социалните мрежи информация, която може да причини вреда на отбранителната способност на страната и на нашата армия.

Всичко това са елементи на хибридната война, която се вози без прекъсване по отношение на Азербайджан и към това трябва да се отнасяме много внимателно.

Преди всичко, трябва да се наложи категорична забрана на използването на мобилни телефони и други интернет-устройства в зоната на дислокация на военните части, особено на линията на съприкосновение с врага. Не може войник, който се намира на предната линия, на границата, близо до вражеските позиции, да разполага с мобилен телефон, компютър или друга подобна техника. При съвременните технически възможности, той се превръща в обект за поразяване (в електронна мишена, бел. прев.).

Спомняме си, че по време на 44 дневната война се говореше за заповед на министъра на отбраната за недопускане на смартфони в района на бойните действия и за неразпространяване на видео- и аудиоинформация от местата на бойните действия. Но ситуацията ни убеждава в необходимостта от затягане на дисциплината и на отговорността за нейното нарушаване.

Цялата отговорност за подобни случаи ляга върху командването и върху командирите от по-ниските звена на съответните подразделения.

В днешните условия, всички трябва ясно да виждат нивото на опосност на изброените по-горе деяния и своята отговорност за тяхното извършване. В Наказателния кодекс на Азербайджанската република има три члена, в които е предвидена наказателна отговорност за извършване на подобни деяния при съответната квалификация на целите, мотивите и умисъла на стореното. В зависимост от тях, постъпките на конкретните лица могат да бъдат признати за измяна на Родината (член 274 от Наказателния кодекс) и за разгласяване на държавна тайна (член 276 от Наказателния кодекс). Няма да изброявам възможните размери на наказанието, но повярвайте ми, те са достатъчно сериозни, за да се замисли човек добре, преди да върши подобни неща.

Трябва да се помни, че заплахата от арменски провокации и от арменски терор все още съществува. Да си спомним макар и терористичния акт, извършен при село Дашалтъ.  Макар и случаят да няма пряка връзка с повдигнатия по-горе въпрос, той показва, колко сериозна е ситуацията. Съдейки по нездравата реакция на този терористичен акт от страна на арменското общество, може да се говори за обявяване на терористична война на Азербайджан. Цитирам думите на новоизпечения еревански историк Владимир Ружански, който преподава в Руско-арменския (Славянски) университет:

„Норайр Мирзоян е истински герой ... истински мъж. И тези, които подвили опашки, извита нещо за мир, трябва да се срамуват, че честта на обществото и на държават защитават единаци от типа на Норайр. Време е да се правят изводи и да се действа. Системно”.

В подобни условия трябва да се предприемат адекватни мерки: от една страна – асиметрични действия, които да заставят противника няколко пъти да помисли, струва ли си да прави това, а от друга да се осъществяват мероприятия, насочени към предотвратяване на терористичната заплаха, в това число и на информационното поле.

В контекста на първото, Сергей Марков справедливо отбеляза, че терористиммният акт в близост до Шуша, поставя под съмнение функцията на Лачинския коридор. Ако се следват текстът и духът на Тристранното изявление от 9/10 ноември 2020 година, то в него няма и намек, че Азербайджан се отказва или че просто не може да осъществява пограничен и митнически контрол на участъка на своята граница, пресичаща така наречения Лачински коридор.

Опитът от изминалата година показва, че такъв контрол е просто насъщна необходимост, която  освен всичко друго ще помогне и на руските миротворци при осъществяването на тяхната основна и единствена функция, съгласно споразумението – поддържане на мира в зоната на тяхната отговорност.

Най-важната задача е пълното изпълнение на параграф 4 от Тристранното изявление от 9/10 ноември 2020 година, извеждането на останалите там части от въоръжените сили на Република Армения. Трябва да се издаде заповед за ликвидирането на което и да е лице, което се намира незаконно въоръжено и незаконно присъстващо на освободените територии.

Ситуацията прави подобни заповеди напълно легитимни. Войната от арменска страна не е приключила и изглежда арменците нямат намерение да свършват. Терористичната опасност за азербайджанците не е отминала.

Източник: Този текст е предоставлен на редакцията на blacksea-caspia.eu лично от автора. За първи път той е публикуван на руски език на адрес: https://news.day.az/politics/1406503.html?fbclid=IwAR3Pl-u9jsTn2ly_0Lof…;

Намък Алиев е доктор на юридическите науки, професор, ръководител на катедра в Академията за Държавно управление при Президента на Азербайджанската Република.