Срещата на най-високо равнище Азербайджан – Турция – Туркменистан – три страни като глобален енергиен център

Автор
ХУМАЙ АГАДЖАНОВА

Срещата на най-високо равнище Азербайджан – Турция – Туркменистан – три страни като глобален енергиен център

Селимхан Ениаджун от Центъра за глобално управление при Шанхайския университет е подчертал особеното значение на срещата на най-високо равнище „Азербайджан-Турция-Туркменистан“ от гледна точка на транспортирането на въглевдороди, нефт и природен газ от Каспийския басейн към Европа: „Тази среща има особено значение от гледна точка на задоволяването на търсенето на нефт и природен газ в Европа. Мисля, че през последните дни на 2022 година ще бъдат взети много продуктивни решения“.

Снимка: Trend.az

Днес, 14 декември 2022 година, в туркменския град Аваза ще се състои среща на най-високо равнище „Азербайджан – Турция – Туркменистан. В рамките на срещата на най-високо равнище се планира да се обсъдят стъпките за по-нататъшното задълбочаване на сътрудничеството между трите страни в сферата на търговията, енергетиката и транспорта.

През последните години, на фона на задълбочаването на стратегическите икономически взаимоотношения между тюркските държави се разширяват връзките между тези страни в двустранен и тристранен формат. Днешната среща ще изиграе важна роля в развитието на тристранния формат Азербайджан – Турция – Туркменистан. Осъществяването на транспортния и транзитния им потенциал има особено значение за тези страни. Потенциалът на трите страни в сферата на транспорта и енергетиката, би могъл да ги превърне в глобален енергиен център.

Съвместните проекти в областите на енергетиката, транспорта, инфраструктурата и логистиката разширяват икономическите възможности на Азербайджан и повишават ролята му на международната сцена. На свой ред, Туркменистан притежава достатъчно големи запаси от природен газ и част от тези запаси може да бъде изведена на турския пазар през Южния газов коридор.

Както смятат експертите, една от основните теми на срещата ще бъде износът на туркменски газ в европейските страни през Азербайджан и Турция.

Според изследователя от Центъра за глобално управление при Шанхайския университет Селимхан Ениаджун, Азербайджан, Турция и Туркменистан ще станат важни страни по новия енергиен коридор.

Коментирайки тези въпроси за агенция “Trend”, той е подчертал особеното значение на срещата на най-високо равнище „Азербайджан-Турция-Туркменистан“ от гледна точка на транспортирането на въглевдороди, нефт и природен газ от Каспийския басейн към Европа.

„Тази среща има особено значение от гледна точка на задоволяването на търсенето на нефт и природен газ в Европа. Мисля, че през последните дни на 2022 година ще бъдат взети много продуктивни решения“, е казал Ениаджун.

Освен това, на фона на световната енергийна криза, нови възможности в тази област може да създаде подписаният между Азербайджан и Туркменистан на 21 януари 2021 година в Ашхабад Меморандум за разбирателство и съвместно проучване, разработка и усвояване на въглеводородните ресурси на находището „Достлук“ в Каспийско море.

Тристранното сътрудничество между Азербайджан, Турция и Туркменистан ще спомогне и за укрепването на Транскаспийския транспортен коридор „Изток - Запад“.

Също така, трябва да се отбележи, че нови възможности за диверсификация на транспортната система на страните от Централна Азия по маршрута „Изток - Запад“ с излизане на международните пазари, ще създаде възстановяването на транспортната инфраструктура на освободените от окупация азербайджански територии, в това число и отварянето на Зангезурския коридор.

Като цяло, тази среща на най-високо равнище може да създаде условия за нови стъпки в областта на търговията, енергетиката, транспорта между Азербайджан, Турция и Туркменистан.

Източник: https://www.trend.az/business/3681372.html