Благодарение на Транс Адриатическия тръбопровод, Италия става износител на природен газ

Благодарение на Транс Адриатическия тръбопровод, Италия става износител на природен газ

Автор:
ЛЯМАН ЗЕЙНАЛОВА

Доставките на природен газ от Азербайджан в Италия по Транс Адриатическия газопровод от 31 декември 2020 година до 31 декември 2021 година възлизат на 6,8 милиарда кубически метра.

Карта: TAP

Транс Адриатическият газопровод (TAP) е дал възможност на Италия да изнася природен газ през втората половина на месец декември 2021 година, съобщават италианските средства за масова информация.

„В последния ден на 2021 година, Италия е продала на други страни 20 милиона кубически метра природен газ, което представлява около 10 на сто от нейното чисто потребление, което този ден е възлизало на 214 милиона кубически метра газ. Защо Италия, която е голям вносител на енергоносители, може да си позволи да изнася газ даже по време на стремително нарастване на цените? Това е станало възможно, благодарение на 878 километровия TAP, който транспортира около осем милиарда кубически метра газ от Азербайджан в Апулия, а също така благодарение на системата на съхраняване на газа в страната“, посочват италианските медии.

Доставките на природен газ от Азербайджан в Италия по Транс Адриатическия газопровод от 31 декември 2020 година до 31 декември 2021 година възлизат на 6,8 милиарда кубически метра.

Напомняме, че на 31 декември 2020 година започнаха доставките на азербайджански газ за Европа по „Южния газов коридор“. За първи път в историята, Азербайджан експортира свой природен газ на европейските пазари по тръбопровод. С прекия си достъп до европейския пазар, който е най-големият вносител на природен газ в света, Азербайджан диверсифицира своите експортни възможности.

По TAP, който е европейската част на „Южния газов коридор“, ежегодно ще се доставят осем милиарда кубически метра газ за Италия и по един милиард кубически метра природен газ за Гърция и България. Като европейски участък на „Южния газов коридор“, TAP има капацитета да транспортира приблизително 10 милиарда кубически метра природен газ на година (bcm/a) до посочените европейски пазари. Газопроводът е проектиран така, че да може да увеличи пропускателната си способност до 20 миларда кубически метра годишно (bcm/a).

TAP е важен за Европа стратегически и икономически и е от ключово значение за осигуряването на надежден достъп до нов източник на природен газ. TAP играе съществена роля в укрепването на европейската енергийна сигурност, за диверсифицирането на доставките, както и за постигане на някои цели на декарбонизацията.

Акционерите на TAP са bp („Бритиш Петролеум“) – 20 на сто; SOCAR – 20 на сто; Snam – 20 на сто; Fluxys – 19 на сто; Enagás – 16 на сто и Axpo – 5 на сто.

Източник: 
https://www.trend.az/business/energy/3543053.html
https://en.trend.az/business/energy/3543050.html