Доставките по нефтопровода „Баку - Супса“ могат да бъдат подновени във всеки момент – “bp”

Доставките по нефтопровода „Баку - Супса“ могат да бъдат подновени във всеки момент – “bp”

Автор
САДРАДИН АГДЖАЕВ

По окончателните данни за 2021 година, по нефтопровода „Баку - Супса“ са били транспортирани 4,2 милиона тона нефт. Целият обем на превозения по тръбопровода нефт идва от находището „Азери-Чираг-Гюнешли“ (АЧГ).

Карта: Caspian Barrel

Нефтопроводът „Баку - Супса“ може да поднови транспортирането по всяко време.

Това е заявил вицепрезидентът на „bp“ по комуникациите и външните връзки в Каспийския и Близкоизточния регион – Бахтияр Асланбейли.

„В момента ние не използваме тръбопровода и целият износ се осъществява през Баку – Тбилиси – Джейхан. Пускането в експлоатация на „Баку - Супса“ зависи от заявките на превозвачите за натоварване на танкери в Супса. Ако получим заявки, то ще успеем да започнем доставките на момента, тъй като „Баку - Супса“ е включен в мрежата. Когато се използва студено врязване, за възобновявяне на работата са необходими около 3 месеца “ е казал той.

(Тръбопроводите, транспортиращи нефт и нефтопродукти, природен и втечнен газ, от време на време излизат от строя. За провеждане на ремонтни работи, изпълнявани с традиционни методи, се изисква изключване на участъци с голяма дължина за 48 и повече часове. В такива случаи, спирането неизменно се съпровожда със загуби. При изтичането на запалими течности в почвата е възможно замърсяване на околната среда. Да се избягват екологични катастрофи и за да се икономисват ресурси позволява студеното врязване в тръбопровода. Технологията осигурява непрекъснатост на работата на тръбопровода. Операцията се изпълнява без нагряване и деформация на тръбите).

Напомняме, че доставката на нефт по тръбопровода беше спряна през март 2022 години и се възобнови след ремонтни работи и настройки, проведени в периода 1 – 17-ти април 2022 година. След това транспортирането на нефт по „Баку - Супса“ беше спряно отново. Във връзка със спирането на „Баку - Супса“, целият обем азербайджански нефт за износ се транспортира по нефтопровода „Баку – Тбилиси – Джейхан“.

По окончателните данни за 2021 година, по нефтопровода „Баку - Супса“ са били транспортирани 4,2 милиона тона нефт. Целият обем на превозения по тръбопровода нефт идва от находището „Азери-Чираг-Гюнешли“ (АЧГ).

По „Баку - Супса“ (Western Route Export Pipeline) се транспортираше нефт от Каспийския регион: от Сангачалския терминал близо до Баку до грузинското пристанище Супса на брега на Черно море. Официалното откриване на нефтопровода се състоя на 17 април 1999 година на нефтения терминал Супса.

Дължината на нефтопровода възлиза на 837 километра. Неговата пропускателна способност надхвърля седем милиона тона нефт годишно (145 хиляди тона на ден). Оператор на нефтопровода е „bp“ („Бритиш Петролеум“). Крайната точка на транспортиране на нефта е черноморското пристанище Супса в Грузия. След това, нефтът се транспортира с танкери към потребителите.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3700538.html