ICGB използва всички договорни инструменти, за да спази сроковете за пускане в експлоатация на интерконектора Гърция - България

Автор
ЛЯМАН ЗЕЙНАЛОВА

ICGB използва всички договорни инструменти, за да спази сроковете за пускане в експлоатация на интерконектора Гърция - България

В момента, проектната компания ICGB работи над анализ на това, какви действия и процеси могат да се изпълняват успоредно или в по-кратки срокове, за да може да се спази срокът за въвеждане в експлоатация на интерконектора IGB.

Карта: ICGB

Съветът на директорите на ICGB АД, проектната компания за строителството на интерконектора Гърция – България (IGB), единодушно е взел решение да използва всички договорни инструменти за ускоряване на дейността на компанията AVAX, за да завърши работата по EPC-договора и да осигури предаването на възложителя на договоронето през следващите няколко месеца, за да може обектът да влезе в експлоатация през юли 2022 година, както се планираше първоначално.  (Под EPC-договор се разбира договор за строителство между страни, при които изпълнителят (контракторът) отговаря за всички дейности, свързани с инженеринга, обществените поръчки и строитлеството и „доставя“ завършено изпълнението на проекта на възложителя или на собственика. Значението на “EPC” е “Engineering, Procurement and Construction”).

В момента строителните дейности на Интерконектор Гърция-България (IGB) продължават, като изкопаването и спускането на заварения тръбопровод се отчитат от изпълнителя като завършени.

„Работи се по свързването на всички завършени участъци, като общата дължина на тази дейност е 4-5 км. На 170 км от 182-километровото трасе вече е изпълнена обратната засипка. Извършени са общо шест от 17-те хидравлични изпитания, като тази работа продължава. Започната е рекултивацията в определени участъци от трасето. Продължава работата по надземните съоръжения – двете газоизмервателни станции при Стара Загора и Комотини и диспечерският център край Хасково“, съобщава проектната компания.

Проектната компания ICGB има за цел да завърши тръбопровода в рамките на първоначално определения бюджет от 240 милиона евро, за да остане конкурентоспособна.

„Всички усилия на проектната компания ICGB, както преди са насочени към спазването на този срок (месец юли 2022 година, бел. прев), независимо от проблемите, свързани с пандемията COVID-19, забавянията предизвикани от [проблемите по] глобалната верига на доставките и поризводителността на EPC-подизпълнителя. За съжаление, проблемите с логистиката остават и EPC-подизпълнителят вече изпитва значителни затруднения с доставката на критично важното оборудване, необходимо за изграждането на всички възли на спирателните вентили (BVS), а също така и на газоизмерителната станция в Комотини (Гюмюрджина) (GMS1)“, са отбелязали от проектната компания.

В момента, проектната компания работи над анализ на това, какви действия и процеси могат да се изпълняват успоредно или в по-кратки срокове, за да може да се спази срокът за въвеждане в експлоатация на интерконектора IGB.

Напомняме, че IGB ще осигури транспортирането на природен газ и доставките от нови източници, което го прави ключов елемент на енергийната сигурност на България и част от националния план за диверсификация на източниците на доставка на природен газ. Капацитетът на газопровода ще възлиза на три милиарда кубически метра природен газ годишно, с възможност да бъде повишен до пет милиарда кубически метра годишно. Половината от пропускателната способност на газопровода вече е резервирана. Подписан е договор за доставка на един милиард кубически метра газ годишно с „Шах Дениз-2“, въз основа на дългосрочен договор с „Булгаргаз“.

Сключването на договора за изграждане на интерконектора, датира от края на 2019 г., като един от основните ангажименти на проектната компания при изграждането на IGB е задължението да упражнява контрол на разходите в рамките на одобрения бюджет, което да осигури конкурентен пренос за клиентите. Забавянето на строителните дейности и одобрената актуализация на строителния график до края на 2021 г. се дължат на обективни причини, свързани със световната пандемия на коронавирус.

Установеният алтернативен маршрут през гръцката система и през пункта Сидерокастро, дава временно решение за обслужване на договора с Азербайджан до въвеждането на IGB в търговска експлоатация.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3539748.html и https://en.trend.az/business/energy/3539749.html