Парвиз Шахбазов: Азербайджан продължава осъществяването на проекта за транспортиране на „зелена енергия“ в ЕС

Парвиз Шахбазов: Азербайджан продължава осъществяването на проекта за транспортиране на „зелена енергия“ в ЕС

Автор
САДРАДДИН АГДЖАЕВ

„На първоначалния етап се планира доставката в тези страни на 4 гигавата, което ще превърне Азербайджан във важен доставчик на „зелена“ енергия за Европа. Всичко това, а също така и потенциалът и плановете на нашата страна в областта на „зелената“ енергетика, представляват възможности за партньорство с германските компании“, е отбелязал министър Шахбазов.

Снимка: Министерството на енергетиката на Азербайджан

Продължава осъществяването на проекта, предвиждащ пренос на „зелена енергия“ от Азербайджан в Румъния и Унгария през Грузия и Черно море.

Това е заявил министър Парвиз Шахбазов по време на кръгла маса, посветена на перспективите на бъдещото енергийно партньорство в рамките на конференцията „Берлински диалог за енергийния преход“, съобщават от министерството на енергетиката на Азербайджан.

Министърът е отбелязал, че това е нов проект за пренос на енергийни ресурси, който се подкрепя от Европейския съюз.

„На първоначалния етап се планира доставката в тези страни на 4 гигавата, което ще превърне Азербайджан във важен доставчик на „зелена“ енергия за Европа. Всичко това, а също така и потенциалът и плановете на нашата страна в областта на „зелената“ енергетика, представляват възможности за партньорство с германските компании“, е отбелязал министър Шахбазов.

На срещата също така се е обсъждала стратегическата роля на традиционните източници на енергия от Азербайджан, по-специално на природния газ, в областта на осигуряването на енергийната сигурност на страните от ЕС, на разширяването на Южния газов коридор, който ще позволи още повече да се диверсифицира географията на газоснабдяването.

Също така на срещата е било подчертано, че Азербайджан продължава осъществяването на проекти за производство и износ на „зелена“ енергия заедно с международните енергийни компании на основата на потенциала на възобновяемата енергия в границите на 200 гигавата, на концепцията за „зелена зона“ с нулеви емисии в Карабах и Източен Зангезур. На вниманието на участниците са били представени и възможностите за сътрудничество в Нахичеван.

Трябва да се отбележи, че в рамките на конференцията „Берлински диалог за енергийния преход“ се е състояла кръгла маса с участието на повече от 20 немски енергийни компании и представители на деловите кръгове, в това число и Асоциацията по ветроенергетика на Германия, Източната бизнес асоциация, Федералната асоциация за икономическо развитие и външна търговия, Siemens Energy, Uniper, Notus Energy, Енергийната агенция DENA, Азербайджанско-немската търговска палата, EDEG ED-Energy, DEIG Energietechnik, ALPHA GmbH, Windcomp GmbH, SAP SE и други.

Били са обсъдени предложения за сътрудничество в рамките на политиката за диверсификация на източниците за снабдяване с енергия и плановете за енергиен преход на Азербайджан.

Страните, участнички в кръглата маса са изразили заинтересуваност към областта на пренос на електроенергия от Азербайджан, към участие в проекти по възобновяеми енергийни източници и „зелен“ водород, към производството на слънчеви панели и към декарбонизацията.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3727801.html