Вертикалният газов коридор се разширява през Молдова и Украйна, засилвайки ключовата регионална роля на газопровода IGB

Вертикалният газов коридор се разширява през Молдова и Украйна, засилвайки ключовата регионална роля на газопровода IGB

Автор:
Диана Зайкова

Плановете за разширяване на капацитета на интерконектора IGB до 5 милиарда кубически метра годишно ще бъдат от голямо значение, за да може да се пренасят 10 милиарда кубически метра годишно втечнен природен газ от терминалите в Гърция и каспийски газ през Южния газов коридор, достигайки до Молдова, Украйна, Унгария и Словакия.

Снимка: Central and South-Eastern European Gas Interconnection Group (СЕЅЕС).

Плановете за разширяване на капацитета на интерконектора до 5 млрд. куб. м годишно ще бъдат от голямо значение, за да може да се пренасят 10 млрд. куб. м годишно втечнен природен газ от терминалите в Гърция и каспийски газ през Южния газов коридор, достигайки до Молдова, Украйна, Унгария и Словакия.

Операторите на газопреносни системи от Вертикалния газов коридор (Гърция, България, Румъния, Унгария) приветстваха Молдова и Украйна като нови членове на инициативата. Страните подписаха Меморандум за разбирателство в Атина, Гърция, в рамките на министерска среща на групата на високо равнище за газова свързаност на Централна и Югоизточна Европа (СЕЅЕС).

Меморандумът за разбирателство затвърждава интензивното сътрудничество, развивано от операторите на газопреносни системи за природен газ и втечнен природен газ от Гърция (DESFA и Gastrade), България (ICGB, Булгартрангаз), Румъния (Transgaz), Унгария (FGSZ) и Словакия (EUStream), с цел да се отговори по координиран начин на необходимостта от засилване на енергийната сигурност и по-нататъшна диверсификация на източниците на доставки.

Разширяването на координацията в рамките на Вертикалния газов коридор с операторите от Молдова (Vestmoldtransgaz) и Украйна (GTSOU) е по инициатива на ICGB и цели осъществяването на по-тясно сътрудничество за използване на съществуващата инфраструктура за природен газ в региона. Това може да даде възможност за транспортиране на 10 млрд. куб. м/г. втечнен природен газ от терминалите в Гърция и каспийски газ, количества от Южния газов коридор през трети страни, което допълнително засилва ключовата регионална роля на интерконектора IGB.

"В момента газопроводът IGB оперира с капацитет от 3 млрд. куб. м годишно, но предвид динамиката в региона и търсенето на пазара вече работим по разширяването на този капацитет, за да достигне 5 млрд. куб. м годишно. Това ще бъде от огромно значение, за да се позволи вносът на по-големи количества втечнен природен газ от юг чрез IGB и чрез Трансбалканския газопровод, за да достигне и до пазарите на Молдова и Украйна, Унгария и Словакия", заявиха изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Джордж Сатлас. Според тях с тази стратегическа стъпка Вертикалният газов коридор се превръща в по-конкурентен коридор за европейските потребители, като засилва енергийната независимост на Европа и диверсификацията на доставките.

Като следващи стъпки всички оператори на преносни системи се договориха да проведат едновременно през юли 2024 г. - една година по-рано от предвидения график, обвързващ пазарен тест за разпределение на капацитета в съответните точки за междусистемно свързване. Въз основа на изразения пазарен интерес ще бъдат придвижени проекти за разширяване на капацитета, за да се отговори на търсенето по трасето на Вертикалния коридор.

Проектът IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) се реализира от смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД, регистрирано в България през 2011 г. с акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). Съакционерът IGI Poseidon e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката компания DEPA International Projects S.A. (50%) и италианската енергийна група Edison S.p.A (50%).

В съответствие с устава си, „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД е собственик на газопровода IGB, като извършва финансиране на реализацията му, разпределяне на преносния му капацитет и получаване приходите от преноса на природен газ.

Газопроводът IGB е свързван с гръцката национална газопреносна система (DESFA S.A.) и с Трансадриатическия газопровод (TAP AG) в района на гр. Комотини (Гърция), и с българската газопреносна система (Булгартрансгаз ЕАД) в района на гр. Стара Загора. Общата дължина на газопровода е 182 км, диаметърът на тръбата - 32’’ - и проектен капацитет до 3 млрд.м3/год. в посока Гърция-България. В зависимост от пазарния интерес към използване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд.м3/год. с допълнително изграждане на компресорна станция. (За повече информация посетете https://www.icgb.eu ).

Източник: Диана Зайкова, 0885/074 422, 0885/614 131; Росица Донкова, 0888/343 661.