За търговията с природен газ между SOCAR и „Газпром“

За търговията с природен газ между SOCAR и „Газпром“

Автор:
Лада Евграшина

SOCAR си сътрудничи с „Газпром“ от 2000 г., когато в периода 2000-2006 година имаше доставки на руски газ за Азербайджан. С пускането в експлоатация на газокондензатно находище „Шах Дениз“ през декември 2006 година, Азербайджан спря да купува руски газ.

Карта: Фрагмент от „ENTSOG – European Network of Transmission System Operators for Gas, Gas Infrastrurcture Europe, System Capacity Map 2024“

Президентът на Държавната петролна компания на Азербайджан (SOCAR) Ровшан Наджаф обсъди на 28 февруари въпроси на сътрудничеството в газовия сектор с Алексей Милер, председател на борда на директорите на Публичното акционерно дружество „Газпром“, съобщава „Тренд“, позовавайки се на „Газпром“.

Трябва да се отбележи, че дъщерното дружество на ПАД „Газпром“ – „Газпром Експорт“ ООД, имаше договор със SOCAR за покупко-продажба на газ за периода от 15 ноември 2022 г. до 1 април 2023 г. Става дума за доставка до 1 милиард кубически метра природен газ от Руската федерация за Азербайджан през посочения период. Всъщност този договор беше напълно изпълнен през 2022 г., но през 2023 г. нямаше доставки на руски газ.

Припомняме, че Газпром има представителство в Баку от декември 2018 година. SOCAR си сътрудничи с „Газпром“ от 2000 г., когато в периода 2000-2006 година имаше доставки на руски газ за Азербайджан.

С пускането в експлоатация на газокондензатно находище „Шах Дениз“ през декември 2006 година, Азербайджан спря да купува руски газ.

През 2015 г. имаше опити да се организират доставки на руски газ за завода за метанол в Азербайджан, но купуването на руски природен газ не продължи дълго. Друг такъв пореден опит беше направен на 21 ноември 2017 година, когато беше подписан договор между SOCAR и „Газпром Експорт“ за 1,6 милиарда кубически метра природен газ.

През 2017 година, Азербайджан закупи 349 милиона кубични метра природен газ по този договор, през 2018 година - 999 милиона кубични метра, но през есента на 2018 година спря изпълнението на това споразумение след пускането в експлоатация на TANAP и стартирането на пълномащабното разработване на находището „Шах Дениз“.

От 2019 година сътрудничеството между „Газпром“ и SOCAR се определя от периодичната необходимост на страните да си разменят количества природен газ в двете посоки.

Източник: https://www.trend.az/business/energy/3868082.html