АИКБ подкрепя исканията на Сдружение „Български музеи“ за финансирането на музеите и художествените галерии в страната

АИКБ подкрепя исканията на Сдружение „Български музеи“ за финансирането на музеите и художествените галерии в страната

By:
ТЕОДОР ДЕЧЕВ

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) призовава Министерството на културата и Министерството на финансите да проведат добронамерен диалог със Сдружение „Български музеи“ по отношение на конкретните финансови параметри, изложени в тяхното писмо с изх. № 23 от 31 август 2023 година, адресирано до Министър-председателя на Р. България, Министерството на културата и Министерството на финансите.

Снимка: Скрийншот БНТ

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в качеството си на представителна на национално ниво работодателска организация и член на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), изказа своята принципна подкрепа за писмото на Сдружение „Български музеи“ с изх. № 23 от 31 август 2023 година, с което работодателите от сферата на музейното и галерийното дело у нас правят конкретни предложения, свързани с финансирането на музеите и художествените галерии в Република България.

Предложенията на Сдружение „Български музеи“, можете да прочетете на двете илюстрации, прикачени към този постинг.

Специално за някои държавни служители, които са се поразминали с нормативната уредба на социалния диалог и индустриалните отношения, помествам допълнително долните редове:

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) е представителна на национално ниво работодателска организация по смисъла на Кодекса на труда. Сдружение „Български музеи“ е член на Асоциацията на индустриалния капитал в България. По силата на обстоятелството, че е член на национално представителна работодателска организация, както и че има повече от десет (10) члена, Сдружение „Български музеи“ има статут на представителна на браншово (отраслово) ниво организация на работодателите по смисъла на Кодекса на труда.

Вследствие на изложеното по-горе, Сдружение „Български музеи“ несъмнено има правото да участва във всички трипартитни и бипартитни процедури в рамките на индустриалните отношения и социалния диалог в Република България, в това число и в дебатите и преговорите относно формирането на бюджета на Република България за 2024 година.

АИКБ се присъединява към трите принципни тезиса на Сдружение „Български музеи“:

- Необходима е спешна модернизация на материално-техническата база на музеите в страната;

- Необходимо е финансовите условия за служителите в музеи и художествени галерии да станат адекватни на вменените им от закона и обществото отговорности;

- Да бъде въведено държавно финансиране в музеите и художествените галерии, оставени извън сферата на държавно финансиране (на брой петдесет), които са във видимо неравнопоставено положение спрямо останалите държавно финансирани сродни институции.

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) призовава Министерството на културата и Министерството на финансите да проведат добронамерен диалог със Сдружение „Български музеи“ по отношение на конкретните финансови параметри, изложени в тяхното писмо с изх. № 23 от 31 август 2023 година, адресирано до Министър-председателя на Р. България, Министерството на културата и Министерството на финансите.

Смятаме, че финансирането на културни институции като музеите и художествените галерии не е второстепенен въпрос и не бива нито да бъде подценяван, още по-малко – подминаван.