ТЕРОРИЗЪМ

2019_12_30_Anait_Nersesovna_Bahshyan.png REGIONS, TERRORISM Dec 30 2019 0 BLACKSEA-CASPIA

The Armenian Prosecutor's Office has decided to reopen the investigation…

2019_11_12_Zatvornitzi_ot_Islyamska_Darzhava_v_Turski_Zatvor.jpg REGIONS, TERRORISM Nov 12 2019 0 Dansk radio DR / Minval.az

Turkey has deported to Denmark a 28-year-old Palestinian man who is a…

2019_11_12_Pogrebenieto_na_otetz_Hovsep_v_Qamishli.jpg REGIONS, TERRORISM Nov 12 2019 0 Sputnik Armenia

Pope Francis joined the thousands of Catholics, mourning the death of a…

2019_11_12_Islyamska_Darzhava_poe_otgovornostta_za_ubiystvoto_na_Armenski_sveshtennik_v_Siriya.jpg REGIONS, TERRORISM Nov 12 2019 0 SANA / ТАСС

The Islamic State terrorist grouping has claimed responsibility for the…