Матео Вила от ISPI: Трансадриатическият газопровод спаси Италия

Автор
МАРИЯНА АХМЕДОВА

Матео Вила от ISPI: Трансадриатическият газопровод спаси Италия

Матео Вила: „За Италия 2022 година беше важна от гледна точка на диверсификацията на доставките на природен газ. Ние имаме TAP, той ни спаси през 2021 година. Стремим се към по-дългосрочно сътрудничество с такива доставчици като Алжир и Азербайджан“

Снимка: Virginia Portaro

Трансадриатическият газопровод (TAP) спаси Италия от деиндустриализация.

Това е заявил съ-ръководителят на Института за международни политически изследвания (ISPI) Матео Вила.
„За Италия 2022 година беше важна от гледна точка на диверсификацията на доставките на природен газ. Ние имаме TAP, той ни спаси през 2021 година. Стремим се към по-дългосрочно сътрудничество с такива доставчици като Алжир и Азербайджан“ е заявил ръководителят на ISPI.

Виля е добавил, че Италия е длъжна да помисли за това, как да излезе от кризата, а също така да се снабди с нова инфраструктура.

Напомняме, че Южният газов коридор (ЮГК) започна да транспротира азербайджански газ за Европа на 31 декември 2020 година. Той транспортира природен газ от региона на Каспийско море в европейските страни през Азербайджан, Грузия, Турция и Гърция.

Бидейки европейският клон на Южния газов коридор, TAP е способен да транспортира около 10 милиарда кубически метра природен газ годишно на няколко европейски пазара. Тръбопроводът е проектиран с възможност за увеличаване на пропускателната му способност  до 20 милиарда кубически метра газ годишно.

TAP стратегически и икономически е важен за Европа и е необходимо за осигуряване на сигурен достъп до нов източник на природен газ. TAP играе важна роля за повишаване на енергийната сигурност на Европа, диверсификацията на доставките, а също така и за постигането на целите на декарбонатизацията.

Източник: https://www.trend.az/business/3692781.html