TRACECA ще проведе мероприятие за повишаване на търговията по маршрута Средна Азия – ЕС през пристанищата на Каспийско и Черно море

Автор
САДРАДИН АГДЖАЕВ

TRACECA ще проведе мероприятие за повишаване на търговията по маршрута Средна Азия – ЕС през пристанищата на Каспийско и Черно море

В последно време правителствата на страните от Централна Азия отделят особено внимание на увеличаването на товаропотока през Каспийско море, дотолкова доколкото превозвачите се сбълскват с проблеми при транспортирането на свои товари по използваните до сега транзитни маршрути.

Снимка: TRACECA-org.org

TRACECA ще проведе учебно-осведомително пътуване по въпроса за възможностите за увеличаване на търговията по маршрута „Средна Азия – Европейски съюз“ през пристанищата на Каспийско и Черно море, са съобщили в четвъртък – 12 май 2022 година.

По данни на източника от TRACECA пътуването ще продължи от 16-ти до 24-ти май 2022 година.

„В учебно-осведомителната кампания, която ще протече в Актау (Казахстан), Баку (Азербайджан), Тбилиси и Батуми (Грузия) ще участват делегации от страните на Средна Азия, Азербайджан, България, Грузия и Турция. Това мероприятие ще протече с подкрепата на проект на Американската агенция за международно развитие (USAID) за търговията в Средна Азия и в тясно сътрудничество със Съюза на превозвачите на Казахстан - KazLogistics“, са съобщили от TRACECA.

Подчертано е било, че в последно време правителствата на страните от Централна Азия отделят особено внимание на увеличаването на товаропотока през Каспийско море, дотолкова доколкото превозвачите се сбълскват с проблеми при транспортирането на свои товари по използваните до сега транзитни маршрути.

„Повече от 40 (четиридесет) представители на митнически и държавни органи от Азербайджан, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Турция и Узбекистан, а също така членове на Центраноазитаското транспортно и логистично партньорство ще посетат пристанищата Алят и Курък на Каспийско море, а също така пристанище Батуми на Черно море за до изучат ценовата политика, да осъществят аналитични изследвания и запознаване с процесите на обработване на стоките за съдействие на разработването на препоръки и за по-нататъшно опростяване на процедурите.

Освен това, в мероприятието ще вземат участие представителите на държавните органи, на национални асоциации на автопревозвачите, на логистични компании и спедитори, морски пристанища и мореплавателни компании от Азербайджан, Грузия и на страните от Средна Азия, непосредствено ангажирани в международни автомобилни превози.

На участниците от България и Турция ще бъде предложено да изучат възможностите за осъществяване на [нови] международни автомобилни превози по тяхната територия“, са добавили от TRACECA.

Източник: https://www.trend.az/business/transport/3594318.html